A1 Journal article (refereed)
Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn (2019)


Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsVirtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi

Journal or seriesKasvatus

ISSN0022-927X

eISSN2737-0658

Publication year2019

Volume50

Issue number4

Pages range342-355

PublisherSuomen kasvatustieteellinen seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Publication open accessNot open

Publication channel open access


Abstract

Opetustyössä näkyy parhaillaan voimakas yhdessä työskentelyn korostuminen niin oppijoiden kuin opettajienkin toiminnassa. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yhdessä työskentelyn onnistumista edistää erityisesti yksilön myönteinen suhtautuminen siihen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn. Tutkimus perustui kyselylomakkeilla kerättyyn pitkittäisaineistoon, jossa vuonna 2014 aloittaneita kolmen eri yliopiston luokanopettajaopiskelijoita (N = 365, n = 164) seurattiin opintojen kahden ensimmäisen vuoden ajan. Tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn voitiin
pitää kauttaaltaan hyvänä, mutta se muuttui jonkin verran negatiivisempaan suuntaan opintojen edetessä. Luokanopettajaopiskelijat eivät opintojen edetessä halunneet vastata yhdessä työskentelystä samalla tavoin kuin opintojen alussa. Myös heidän intonsa priorisoida yhteistyötä väheni opintojen edetessä. Näistä muutoksista huolimatta he kuitenkin pitivät yhdessä työskentelyä yksin tekemistä tehokkaampana. Tulokset viittaavat siihen, että opettajankoulutuksen ensimmäisinä vuosina tapahtuu jotakin sellaista, joka jossain määrin vähentää luokanopettajaopiskelijoiden innokkuutta työskennellä yhdessä muiden kanssa. Luokanopettajankoulutuksen opetuksen ja oppimisen käytänteitä olisikin tarkasteltava kriittisesti.


Keywordsstudentsteacher traininglongitudinal research

Free keywordsyhdessä työskentely; luokanopettajakoulutus


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2019

JUFO rating2


Last updated on 2024-11-03 at 14:26