A1 Journal article (refereed)
Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn (2019)


Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Virtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi

Journal or series: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

eISSN: 2737-0658

Publication year: 2019

Volume: 50

Issue number: 4

Pages range: 342-355

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Opetustyössä näkyy parhaillaan voimakas yhdessä työskentelyn korostuminen niin oppijoiden kuin opettajienkin toiminnassa. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yhdessä työskentelyn onnistumista edistää erityisesti yksilön myönteinen suhtautuminen siihen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn. Tutkimus perustui kyselylomakkeilla kerättyyn pitkittäisaineistoon, jossa vuonna 2014 aloittaneita kolmen eri yliopiston luokanopettajaopiskelijoita (N = 365, n = 164) seurattiin opintojen kahden ensimmäisen vuoden ajan. Tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn voitiin
pitää kauttaaltaan hyvänä, mutta se muuttui jonkin verran negatiivisempaan suuntaan opintojen edetessä. Luokanopettajaopiskelijat eivät opintojen edetessä halunneet vastata yhdessä työskentelystä samalla tavoin kuin opintojen alussa. Myös heidän intonsa priorisoida yhteistyötä väheni opintojen edetessä. Näistä muutoksista huolimatta he kuitenkin pitivät yhdessä työskentelyä yksin tekemistä tehokkaampana. Tulokset viittaavat siihen, että opettajankoulutuksen ensimmäisinä vuosina tapahtuu jotakin sellaista, joka jossain määrin vähentää luokanopettajaopiskelijoiden innokkuutta työskennellä yhdessä muiden kanssa. Luokanopettajankoulutuksen opetuksen ja oppimisen käytänteitä olisikin tarkasteltava kriittisesti.


Keywords: students; teacher training; longitudinal research

Free keywords: yhdessä työskentely; luokanopettajakoulutus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-24-11 at 22:33