D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn luonnollisen kielen testiesimerkkinä (2018)


Nyrhinen, R., Hiekka, E., Silvennoinen, M., Talvensola, S., & Talvitie-Lamberg, K. (2018). Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn luonnollisen kielen testiesimerkkinä. Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja, 72/2018. https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sosiaalisen_hyvinvointi_tekoalyn_luonnollisen_kielen_testiesimerkkina_verkkoversio.pdf


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nyrhinen, Riku; Hiekka, Eija; Silvennoinen, Minna; Talvensola, Sivi; Talvitie-Lamberg, Karoliina

ISBN: 978-951-39-7662-0

eISBN: 978-951-39-7663-7

Lehti tai sarja: Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja

ISSN: 2323-4997

eISSN: 2323-5004

Julkaisuvuosi: 2018

Sarjan numero: 72/2018

Kirjan kokonaissivumäärä: 14

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sosiaalisen_hyvinvointi_tekoalyn_luonnollisen_kielen_testiesimerkkina_verkkoversio.pdf

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

[Johdanto] Sosiaaliasiamiestoiminnan yhtenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa heidän itsemääräämisoikeuttaan, jolloin erilaisen kokemustiedon kerääminen ja analysoiminen toiminnan kehittämiseksi on keskeistä. Kokemustiedon analysoinnin avulla asiakkaan ja kansalaisen oikeus tulla kuulluksi voisi tulevaisuudessa toteutua aiempaa paremmin. Tällä hetkellä asiamiestoiminnan tiedonkeruumenetelmät eivät ole Suomessa vakiintuneet ja ne eroavat alueellisesti. Vaikka sosiaalihuolto on määrällisesti merkittävä palveluntarjoaja, siitä kerätään verrattain vähän asiakaspalautetta. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä sosiaalihuollossa edetään kohti määrämuotoista kirjaamista, mikä avaa uusia mahdollisuuksia asiakastiedon tehokkaampaan käsittelyyn. Tässä osahankkeessa Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen vuosina 2010-2017 asiakasyhteydenotoista ja palvelupalautteesta koottua tekstimuotoista aineistoa käytiin läpi tekstianalytiikan keinoin. Tavoitteena oli selvittää, voisiko uusilla menetelmillä saada tekstimuotoisesta aineistosta lisätietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, palveluiden kehittämiskohteista tai lakimuutosten seurauksista. Hankkeessa toteutetun kokeilun tulokset osoittavat, että tekstianalytiikka tarjoaa runsaasti menetelmiä sosiaaliasiamiehelle kertyvän palautetiedon käsittelyn automatisointiin sekä sosiaalihuollon palveluiden parantamiseen ja ongelmakohtien havaitsemiseen. Esimerkiksi arkkityyppien, trendien ja tiivistelmien avulla voidaan tehdä tulkintoja palvelun laadusta ja siinä usein esiintyvistä ongelmista. Tällä hetkellä suurin haaste tekstianalytiikan menetelmien laajemmalle hyödyntämiselle ovat aineiston tallentamisen hajanaisuus ja kirjaamiskäytänteiden puuttuminen.


YSO-asiasanat: sosiaalihuolto; sosiaaliasiamiehet; raportointi; data; analyysi; tekoäly


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-29-09 klo 08:56