A1 Journal article (refereed)
Yhteinen yksinäisyys : koetun yksinäisyyden filosofia (2019)


Tirkkonen, S. (2019). Yhteinen yksinäisyys : koetun yksinäisyyden filosofia. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 76, 37-59. https://journal.fi/ajatus/article/view/88141


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tirkkonen, Sanna

Journal or series: Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN: 0355-1725

Publication year: 2019

Volume: 76

Pages range: 37-59

Publisher: Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/ajatus/article/view/88141

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68143


Abstract

Yksinäisyyttä pidetään yleisesti vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Yksinäisyys kuitenkin ymmärretään monin eri tavoin, mikä herättää filosofisia kysymyksiä siitä, minkälaisena ilmiönä sitä tulisi tutkia. Artikkelissa käsittelen erilaisia yksinäisyyden muotoja erityisesti koetun yksinäisyyden näkökulmasta. Tutkin yksinäisyyttä sellaisten tunteiden filosofian nykysuuntausten avulla, jotka painottavat tunteiden ja ilmapiirien vuorovaikutuksellista muodostumista. Väitän, etteivät koetun yksinäisyyden näkökulma ja tunteiden filosofinen lähestymistapa tarkoita ilmiön yhteiskunnallisten tekijöiden sivuuttamista. Koska yksinäisyyttä ei voi erottaa yhteiskunnallisesta tilanteestaan ja tavoista, joilla ihmissuhteet kulttuurisesti järjestyvät, käsittelen artikkelissa koettua yksinäisyyttä myös poliittisen filosofian konteksteissa.


Keywords: loneliness; emotions; ambience; experienced well-being; social problems; social philosophy; political philosophy

Fields of science:


Contributing organizations

Other organizations:


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2021-09-06 at 17:02