A1 Journal article (refereed)
Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta (2019)


Rantala, M. (2019). Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 76, 169-189. https://journal.fi/ajatus/article/view/88147


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rantala, Milla

Journal or series: Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN: 0355-1725

Publication year: 2019

Volume: 76

Pages range: 169-189

Publisher: Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/ajatus/article/view/88147

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Delayed open access channel


Abstract

Minkälaista ontologista ajattelua Merleau-Ponty kehitteli myöhäisfilosofiassaan? Tarkastelen seuraavassa Merleau-Pontyn ontologian hahmotelmaa ennen kaikkea keskeneräiseksi jääneen ja postuumisti julkaistun teoksen Le visible et l’invisible (1964) muotoilujen pohjalta. Selkeytän Merleau-Pontyn teksteissä tulkinnanvaraiseksi jäänyttä lihan ontologista ulottuvuutta kahden hänen myöhäisfilosofiassaan keskeisen käsitteen, kaksoiskosketuksen ja käännettävyyden, avulla. Lihan rakenteen kuvauksessa käytän apuna Merleau-Pontyn esille nostamia taide-esimerkkejä. Esitykseni mukaan Merleau-Pontyn myöhäisfilosofian muotoilut viittaavat olemisen ajatteluun dynaamisena, aina vasta muotoutumassa olevana kudelmana, joka kykenee ylläpitämään sekä yhteyttä ja samuutta että erottumista. Merleau-Pontyn fenomenologiassa lihan ontologinen ulottuvuus mahdollistaa elettyjen kokemustemme moniselitteisyyden ja keskeneräisyyden.


Keywords: phenomenology; ontology (philosophy); existence; experiencing; bodiliness

Free keywords: Merleau-Ponty, Maurice; kaksoiskosketus; käännettävyys; liha

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2021-08-06 at 16:11