B1 Non-refereed journal articles
Uusi hengityksen filosofia (2018)


Berndtson, P. (2018). Uusi hengityksen filosofia. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 75, 485-492. https://journal.fi/ajatus/article/view/77529


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Berndtson, Petri

Journal or series: Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN: 0355-1725

Publication year: 2018

Volume: 75

Pages range: 485-492

Publisher: Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/ajatus/article/view/77529

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access: Delayed open access channel

Additional information: Lectio praecursoria 28.9.2018


Abstract

Hengitys on hyvin harvinainen teema filosofiassa. Aiemmin hengitystä filosofisena kysymyksenä ovat tarkastelleet mm. Luce Irigaray ja David Kleinberg-Levin. Väitöskirjatutkimuksessani Phenomenological Ontology of Breathing tutkin fenomenologisesti hengityksen filosofiaa, so. miten hengittäminen voisi olla filosofinen kysymys ja miten eletty kokemus hengityksestä voisi mahdollisesti avata ja jäsentää meille aivan uuden tavan tehdä filosofiaa. Väitöskirjani lähtökohtana on aiemmin tutkimattomat Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiset huomiot hengityksestä. Näiden Merleau-Pontyn hengitystä koskevien huomioiden pohjalta pyrin jäsentämään uuden fenomenologisen käsityksen hengityksestä. Tämä uusi fenomenologinen käsitys hengityksestä ei perustu fysiologis-luonnontieteelliseen näkemykseen hengityksestä kaasujen vaihteluna ja soluhengityksenä, vaan kokemukselliseen ymmärrykseen hengityksestä kehollisena maailmasuhteena. Hengittävä maailmasuhde on hengittävän kehon ja avoimen ja näkymättömän ilmapiirin, so. ilman atmosfäärin, välistä vuorovaikutusta. Tähän uuteen kokemukselliseen hengitys-käsitykseen perustuen pohdin, miten filosofia voitaisiin mahdollisesti aloittaa uudelleen hengityksen filosofia. Tämä uusi filosofia ei olisi olio- tai persoonaorientoitunut, vaan ilmapiiriorientoitunut filosofia. Merleau-Pontyn fenomenologisen filosofian lisäksi erityisesti Gaston Bachelardin elementaalinen ajattelu ilmasta ja ilman runoilijoista on avittanut väitöskirjatutkimustani tähän uuteen filosofiseen orientaatioon. Bachelardin tarkastelemat ilman runoilijat runoudessaan inspiroituneesti seuraavat ja kuuntelevat kosmista hengitystä pyrkien ilmaisemaan sanoin sen hiljaista viisautta. Väitöskirjassani pyrin kuuntelemaan fenomenologisen filosofian kontekstissa ilman runoilijoiden inspiroimana tätä kosmis-elementaalisen hengittävän ilman hiljaista viisautta. Pyrkimykseni synnyttää tämä uusi hengityksen filosofia kulkee käsi kädessä Irigarayn toiveen kanssa uudesta hengityksen kulttuurin kultivoimisesta.


Keywords: respiration; consciousness (mental properties); air; ambience; phenomenology; poetics; listening

Free keywords: hengityksen kultivointi; hengittävä tietoisuus; Merleau-Ponty, Maurice; Bachelard, Gaston; Irigaray, Luce

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-06 at 09:15