G4 Monografiaväitöskirja
Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta : lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet (2020)


Svenlin, A.-R. (2020). Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta : lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 180. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8011-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Svenlin, Anu-Riina

eISBN: 978-951-39-8011-5

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 180

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (268 s.)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8011-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee tukiperhettä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tukiperheet ovat lastensuojelun kentällä toimivia maallikoita, jotka tarjoavat tukea lapselle ja vanhemmalle. Lapsi viettää tavallisimmin tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tutkimuksen kohteena ovat tukiperhetoiminnan käyttöteoria, intervention sisältö, sen toimijat, tukisuhteita selittävät sosiaaliset mekanismit ja tukiperhetoiminnan vaikutukset. Teoreettinen viitekehys muodostuu kriittisestä realismista ja siihen perustuvasta KAIMeR-teoriasta. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena suomalaisen keskisuuren kaupungin lastensuojelussa. Aineisto muodostuu 2011 toteutetuista lastensuojelun ammattilaisten fokusryhmäkeskusteluista (6) sekä 2014 toteutetuista kuutta eri tukisuhdetta kuvaavista lasten, vanhempien ja tukiperheiden yksilöhaastatteluista (15). Työntekijäaineistosta tunnistettua käyttöteoriaa verrataan tutkimuksessa yksilöhaastatteluista muodostuvaa kuvaa vasten. Analyysi perustuu teorialähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimus osoittaa, että tukiperhetoiminnan käyttöteoria on jännitteinen. Tukisuhteiden perusteella käyttöteoriassa on kriittisiä pisteitä sekä tavoitteiden että intervention sisältöjen osalta. Tukiperhe tukitoimena perustuu verkoston väliaikaiseen vahvistamiseen, mutta tavoitteena on, että tukiperheen, lapsen ja vanhemman välille syntyy luottamuksellinen ihmissuhde. Lapsen osalta intervention sisältö rakentuu perustarpeiden huolehtimisesta, virikkeistä, malleista, lasten keskinäisestä toiminnasta sekä lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta. Vanhemmalle intervention sisältö muodostuu hengähdystauosta ja tukiperheen tarjoamasta kumppanuudesta. Tutkimuksessa identifioitui kolme tukisuhteita selittävää mekanismia. Vastakaikumekanismi selittää tukitoimen aktivoitumista. Peilimekanismi kuvaa sitä, miten vanhemman voimaantuminen tapahtuu perheiden välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Tukea tuottava kontekstimekanismi selittää erityisesti fyysisen ympäristön vaikutusta osana interventiota ja lapsen toimintaa tukiperheessä. Tutkimus osoittaa, että perheiden tarpeita vastaisi paremmin tukitoimi, joka olisi suhdesensitiivisempi ja perheenverkostoa pysyvämmin vahvistamaan pyrkivä.


YSO-asiasanat: tukiperheet; lastensuojelu; avohuolto; kriittinen realismi

Vapaat asiasanat: tukiperhetoiminta; KAIMeR-teoria; tilapäishoito; käyttöteoria


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 21:37