B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Henkilön käsite avaimena psykiatrian dialektiseen filosofiaan (2018)


Heinänen, H. (2018). Henkilön käsite avaimena psykiatrian dialektiseen filosofiaan. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 75, 515-525. https://journal.fi/ajatus/article/view/77524


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heinänen, Hannu

Lehti tai sarja: Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN: 0355-1725

Julkaisuvuosi: 2018

Volyymi: 75

Artikkelin sivunumerot: 515-525

Kustantaja: Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://journal.fi/ajatus/article/view/77524

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Viivästetysti avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79426

Lisätietoja: Lectio praecursoria 25.10.2017


Tiivistelmä

Mitä henkilö on? Mitä psykiatria on? Dialektisessa filosofiassa nämä peruskäsitteet eivät jää annetuiksi, sellaisinaan pysyviksi, kuten eksaktit analyyttisen filosofian käsitteet usein jäävät, vaan tulevat ymmärretyiksi kuvauksina muodostumistensa prosesseissa. Dialektinen prosessi ei kuvaa vain tietämisen kohdetta (objektivistisesti), vaan asian olemista kokonaisena tiedostuksen prosessina (subjekti, objekti, tilanne, itsetiedostuksen prosessi). Henkilön perusprosessi vie yksilön ja persoonan kautta tiedostettuun henkilön käsitteeseen. Siis dialektisessa kieltämisen kieltämisen prosessissa käsitteet eivät vain ehdottomasti erotu toisistaan, vaan ne prosessissa myös muuntuvat toisikseen. Yksilö ja persoona eivät ehdottoman ’musta–valkoisesti, joko–tai’ erotu henkilöstä, vaan sisältyvät henkilön prosessiin. Eikä alkuna ollutta käsitettä voi toistaa samamerkityksisenä prosessin tuloksena (esim. henkilöä persoonan synonyymina). Psykiatrian itsetietoisuus muodostuu henkilön kohtaamisessa akuuttihoidossa – pitkäaikaishoidossa – kuntoutuksessa; sitten psykiatrian filosofiassa henkilön sosiopsykiatriassa – kehityspsykiatriassa – autonomian psykiatriassa. Lopuksi vielä, henkilön psykiatrian ja hengenfilosofian suhdetta pohdittaessa, henkilössä toteutuvaa subjektillisuuden prosessia kuvataan kieltämisen kieltämisenä: kiintymyssuhde – tunnustussuhde – sivistys. Näistä prosesseista ei pyritä muodostamaan dialektista järjestelmää, mm. Hegelin ja Snellmanin esikuvan mukaan, vaan pyritään säilyttämään prosessien avoimuus ja menetelmällinen heuristisuus.


YSO-asiasanat: psykiatria; sosiaalipsykiatria; persoona; yksilö; subjekti (filosofia); subjektiivisuus; itsetajunta; dialektiikka

Vapaat asiasanat: Snellman, Johan Vilhelm; Jaspers, Karl


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2022-19-01 klo 12:45