A3 Book section, Chapters in research books
Mikä viittomassa on vikana, miten se korjataan ja mitä tästä kaikesta seuraa viittomakielentutkimukselle? (2019)


Jantunen, Tommi (2019). Mikä viittomassa on vikana, miten se korjataan ja mitä tästä kaikesta seuraa viittomakielentutkimukselle?. In Hamunen, Markus; Nieminen, Tommi; Kelomäki, Tapani; Dufva, Hannele (Eds.) Käänteitä ja käsitteitä : näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1454. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 189-216.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Jantunen, Tommi

Parent publication: Käänteitä ja käsitteitä : näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun

Parent publication editors: Hamunen, Markus; Nieminen, Tommi; Kelomäki, Tapani; Dufva, Hannele

ISBN: 978-951-858-136-2

Journal or series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia

ISSN: 0355-1768

Publication year: 2019

Number in series: 1454

Pages range: 189-216

Number of pages in the book: 361

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67281


Abstract

Artikkelin aiheena on viittoman käsite, tarkemmin yksi ongelmakohta sen valtavirtamääritelmässä, se, miten tämä ongelma pitää ratkaista, ja se, mitä ratkaisusta todennäköisesti seuraa. Modernissa viittomakielen tutkimuksessa viittoma on operationaalistettu suhteellisen lyhyeksi käden liikejaksoksi, jota viittomavirrassa ympäröivät lingvistisesti merkityksettöminä pidetyt käden siirtymäjaksot. Tässä artikkelissa kuitenkin argumentoidaan, että tämä kaikkea nykypäiväistä viittomakielentutkimusta luonnehtiva esiteoreettinen oletus on virheellinen ja perustuu empiiristen faktojen väärintulkinnalle ja yliabstrahoinnille. Lähtökohtaisesti foneettisen evidenssin perusteella esitetään viittoman käsitteen uudelleenmäärittelyä siten, että valtavirtanäkemyksen lyhyt viittoma on ainoastaan viittoman ydinosa, jonka lisäksi viittomaan pitää laskea kuuluviksi jaksot siirtyminä pidettyä viittomavirtaa ydinosan edestä ja jäljestä. Viittoman uudelleenmäärittelyllä on seurauksia lähes jokaiselle viittomakielentutkimuksen osa-alueelle, ja artikkelissa näistä käsitellään joitakin välittömimpiä.


Keywords: sign language; signs (sign language); concepts (notions); definition (activity); definitions; language research


Contributing organizations


Related projects

Aspects of the Grammar and Prosody of Finnish Sign Language
Jantunen, Tommi
Academy of Finland
01/09/2013-31/08/2018
Aspects of the Grammar and Prosody of Finnish Sign Language
Jantunen, Tommi
Academy of Finland
01/09/2013-31/08/2018


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2020-09-07 at 11:55