B1 Non-refereed journal articles
ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning (2019)


Vataja, P., Risberg, A.-K., Lerkkanen, M.-K., Aro, M., & Salmi, P. (2019). ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 29(Specialnummer), 103-111. https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsVataja, Pia; Risberg, Ann-Katrine; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Aro, Mikko; Salmi, Paula

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN1236-2778

Publication year2019

Volume29

Issue numberSpecialnummer

Pages range103-111

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageSwedish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78375


Abstract

Det har inte funnits tillräckligt med forskningsbaserade verktyg för kartläggning av finlandssvenska barns inlärningsmässiga och språkliga svårigheter. I samarbete mellan ILS-projektet vid Niilo Mäki Institutet och Åbo Akademi, normerades två benämningstest för finlandssvenska barn i åldern 6–12 år. Med hjälp av testen kan man både kartlägga och följa upp benämningsförmågan, men även planera olika stödinsatser. SSB – Test i Snabb Seriell Benämning mäter benämningshastigheten och antalet benämningsfel när olika stimuli presenteras i ordningsföljd. VBT – Verbbenämningstestet å sin sida mäter noggrannheten gällande benämning av enskilda bilder som föreställer olika slags handlingar. I den här artikeln beskrivs forskningen som ligger till grund för testmaterialen och även utvecklingsarbetet samt de centrala resultaten.


Keywordsnominationdifficultiestests


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2019


Last updated on 2024-11-05 at 18:26