D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Losing a Job and (Dis)incentives to Move (2019)
Työpaikan menetys ja alueellisen muuttoliikkeen kannustimet


Maczulskij, T., & Böckerman, P. (2019). Losing a Job and (Dis)incentives to Move. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. ETLA Working Papers, 75. https://www.etla.fi/julkaisut/losing-a-job-and-disincentives-to-move/


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Maczulskij, Terhi; Böckerman, Petri

Lehti tai sarja: ETLA Working Papers

ISSN: 2323-2420

eISSN: 2323-2439

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 75

Kirjan kokonaissivumäärä: 43

Kustantaja: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Kustannuspaikka: Helsinki

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: https://www.etla.fi/julkaisut/losing-a-job-and-disincentives-to-move/

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67593


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan menettämisen ja muiden taloudellisten ja ei-taloudellisten kannustimien vaikutuksia alueelliseen muuttoliikkeeseen. Käytämme yhdistettyä työnantaja-työntekijäaineistoa sekä tietoja alueellisista asuntomarkkinoista. Työpaikan menettäneillä tarkoitamme heitä, jotka menettävät työpaikkansa toimipaikan sulkemisen tai joukkoirtisanomisen takia. Työpaikan menetys lisää henkilön muuttoalttiutta noin 80 prosentilla. Työpaikan menettäneet näyttäisivätkin reagoivan taloudellisiin kannustimiin, sillä alhainen oletettu palkkataso ja korkeat asuntojen hinnat alueella ovat yhteydessä lisääntyneeseen muuttoalttiuteen alueelta, josta henkilö on jäänyt työttömäksi. Toisaalta läheiset sukulaisuussuhteet, omistusasuminen ja pitkä asuntojen myyntiaika alueella jarruttavat työttömien muuttotodennäköisyyttä. Asuntomarkkinoiden jäykkyys jarruttaa erityisesti pienempi palkkaisista töistä työttömäksi jääneiden muuttoalttiutta. Suomen työmarkkinoilla havaitaan siis esteitä, jotka voivat merkittävästi vähentää työttömien ja avointen työpaikkojen uudelleenkohdentumista. Näiden esteiden purkaminen on tärkeää, sillä asuinpaikkaa vaihtaneet työllistyvät uudelleen todennäköisemmin kuin alueelle jääneet.


YSO-asiasanat: työmarkkinat; työvoiman liikkuvuus; työttömyys; maassamuutto; sosiaalinen pääoma

Vapaat asiasanat: toimipaikan sulkeminen; asuntomarkkinat; odotetut tulot; työmarkkinatulemat


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-20-09 klo 16:30