A2 Review article, Literature review, Systematic review
Irti hurmahenkisyydestä : maanpuolustustahdon poliittisen käsitteellistämisen yhteydet väkivaltaan 1960-luvun alusta kylmän sodan loppuun (2019)


Häkkinen, T. (2019). Irti hurmahenkisyydestä : maanpuolustustahdon poliittisen käsitteellistämisen yhteydet väkivaltaan 1960-luvun alusta kylmän sodan loppuun. Kosmopolis, 49(4), Article 55-69. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-017367020


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Häkkinen, Teemu

Journal or series: Kosmopolis

ISSN: 1236-1372

Publication year: 2019

Volume: 49

Issue number: 4

Article number: 55-69

Publisher: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-017367020

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel


Abstract

Maanpuolustustahdon käsite on vahvasti läsnä suomalaisessa puolustusidentiteetissä erityisesti asevelvollisuuden vuoksi. Artikkelissa kysytään, miten maanpuolustustahtoon liittyvä käsitteellistäminen ilmentää maanpuolustukseen liittyvän väkivallan olemassaoloa. Artikkelissa hyödynnetään kielen merkitystä painottavaa tulokulmaa sekä keskeisenä primäärilähderyhmänä valtiopäiväasiakirjoja ja niissä tapahtuvaa poliittista käsitteellistämistä. Löydösten perusteella väkivaltaa ei pyritä yhdistämään nimenomaan maanpuolustustahtokäsitteeseen muuta kuin ennen kaikkea epäsuoralla tavalla. Maanpuolustustahto liittyy väkivaltaan ennen uhri-tematiikan kautta, jossa suomalaisiin aseellisessa konfliktissa kohdistuneen tai mahdollisesti kohdistuvan väkivallan avulla on saavutettu ja taataan vapaus ja itsenäisyys. Nämä arvot ilmenevät merkityksellisinä maanpuolustustahtoon liitettävälle arvopohjalle. Toisaalta sotakokemukseen ja kansalaisten osoittamaan maanpuolustustahtoon vetoaminen alleviivaa myös sotaisamman asenteellisuuden mahdollisuutta, vaikka väkivallan aiheuttamisesta suoraan puhuminen on vierasta maanpuolustustahdon käsitteellistämiselle.


Keywords: national defence; defence policy; values (cultural objects); will to defend country; violence (activity); attitudes; Cold War

Free keywords: Suomi


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-06 at 19:40