D2 Article in a professional book
Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta. (2019)


Kokkonen, L., Pöyhönen, S., Reiman, N., & Lehtonen, T. (2019). Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta.. In V. Kazi, A. Alitolppa-Niitamo, & A. Kaihovaara (Eds.), Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM oppaat ja muut julkaisut, 2019:10. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKokkonen, Lotta; Pöyhönen, Sari; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija

Parent publicationKotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta

Parent publication editorsKazi, Villiina; Alitolppa-Niitamo, Anne; Kaihovaara, Antti

ISBN978-952-327-487-7

eISBN978-952-327-488-4

Journal or seriesTEM oppaat ja muut julkaisut

ISSN2342-7914

eISSN2342-7922

Publication year2019

Number in series2019:10

Number of pages in the book272

PublisherTyö- ja elinkeinoministeriö

Place of PublicationHelsinki

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67610


Abstract

Uuden kielen oppimista pidetään maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta keskeisenä tekijänä. Tässä tutkimuksessa kielenoppiminen nähdään sosiaalisena ja dynaamisena toimintana, joka on kiinnittynyt arjen käytänteisiin ja jossa muiden ihmisten, esimerkiksi toisten oppijoiden, rooli on merkityksellinen. Kieli on siis paitsi kohde myös väline, jonka avulla neuvotellaan jäsenyydestä erilaisissa yhteisöissä ja luodaan kuulumisen tai kuulumattomuuden tunnetta.
Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeasti koulutettujen sosiaalista kielenoppimista uudentyyppisessä kotoutumiskoulutuksen mallissa, joka toteutettiin Jyväskylän yliopistossa vuosina 2017-2019. Koulutuksen toimintaperiaatteena on ollut yhteisöllinen oppiminen ja sen tukeminen: tavoitteena on kielellisten ja sisällöllisten taitojen lisäksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia ja tilaisuuksia sosiaalisten suhteiden ja verkostojen luomiseen. Tutkimusaineistomme koostuu koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista.
Tulokset osoittavat, että sekä sitovat että yhdistävät vuorovaikutussuhteet ovat kielenoppimisen ja kiinnittymisen näkökulmasta relevantteja. Koulutuksessa tuettavat sosiaaliset verkostot toimivat akateemisen jäsenyyden vahvistajina, kehittävät opiskelijoiden kielitaitoa ja auttavat heitä näkemään itsensä erilaisten yhteisöjen jäseninä.


Keywordsimmigrantslanguage learninglanguage skillsintegration of migrantsmigrant integrationsocial networksinteraction


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2019


Last updated on 2024-11-03 at 14:27