D2 Article in a professional book
Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta. (2019)


Kokkonen, L., Pöyhönen, S., Reiman, N., & Lehtonen, T. (2019). Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta.. In V. Kazi, A. Alitolppa-Niitamo, & A. Kaihovaara (Eds.), Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM oppaat ja muut julkaisut, 2019:10. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kokkonen, Lotta; Pöyhönen, Sari; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija

Parent publication: Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta

Parent publication editors: Kazi, Villiina; Alitolppa-Niitamo, Anne; Kaihovaara, Antti

ISBN: 978-952-327-487-7

eISBN: 978-952-327-488-4

Journal or series: TEM oppaat ja muut julkaisut

ISSN: 2342-7914

eISSN: 2342-7922

Publication year: 2019

Number in series: 2019:10

Number of pages in the book: 272

Publisher: Työ- ja elinkeinoministeriö

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67610


Abstract

Uuden kielen oppimista pidetään maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta keskeisenä tekijänä. Tässä tutkimuksessa kielenoppiminen nähdään sosiaalisena ja dynaamisena toimintana, joka on kiinnittynyt arjen käytänteisiin ja jossa muiden ihmisten, esimerkiksi toisten oppijoiden, rooli on merkityksellinen. Kieli on siis paitsi kohde myös väline, jonka avulla neuvotellaan jäsenyydestä erilaisissa yhteisöissä ja luodaan kuulumisen tai kuulumattomuuden tunnetta.
Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeasti koulutettujen sosiaalista kielenoppimista uudentyyppisessä kotoutumiskoulutuksen mallissa, joka toteutettiin Jyväskylän yliopistossa vuosina 2017-2019. Koulutuksen toimintaperiaatteena on ollut yhteisöllinen oppiminen ja sen tukeminen: tavoitteena on kielellisten ja sisällöllisten taitojen lisäksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia ja tilaisuuksia sosiaalisten suhteiden ja verkostojen luomiseen. Tutkimusaineistomme koostuu koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista.
Tulokset osoittavat, että sekä sitovat että yhdistävät vuorovaikutussuhteet ovat kielenoppimisen ja kiinnittymisen näkökulmasta relevantteja. Koulutuksessa tuettavat sosiaaliset verkostot toimivat akateemisen jäsenyyden vahvistajina, kehittävät opiskelijoiden kielitaitoa ja auttavat heitä näkemään itsensä erilaisten yhteisöjen jäseninä.


Keywords: immigrants; language learning; language skills; integration of migrants; migrant integration; social networks; interaction


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 14:49