B1 Non-refereed journal articles
Barndomens estetik och estetik i barndomen (2019)


von Bonsdorff, P. (2019). Barndomens estetik och estetik i barndomen. Sphinx, 2018-2019, 17-26. http://scientiarum.fi/wp-content/uploads/2019/12/Sphinx-2018-2019-1.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: von Bonsdorff, Pauline

Journal or series: Sphinx

ISSN: 0783-5892

Publication year: 2019

Volume: 2018-2019

Pages range: 17-26

Publisher: Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Persistent website address: http://scientiarum.fi/wp-content/uploads/2019/12/Sphinx-2018-2019-1.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67745

Additional information: ISBN 978-951-653-435-3


Abstract

Barndomens estetik är ett nytt forskningsområde. Genom analyser av det estetiska tänkandets och handlandets betydelse i barndomen kastar den nytt ljus över den estetiska dimensionens betydelse i människans liv överlag. Barndomens estetik utnyttjar forskningsrön från empirisk forskning såsom spädbarnsforskning (psykologi), interdisciplinär barndomsforskning och pedagogik. Dessa diskuteras och syntetiseras med hjälp av tankemodeller och begrepp från fenomenologisk filosofi, estetik och konstteori. I artikeln presenterar jag några centrala frågor och begrepp inom barndomens estetik mot bakgrund av estetikens traditioner.


Keywords: aesthetics; childhood


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-06 at 09:31