D4 Published development or research report or study
Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi : kooste sidosryhmien näkemyksistä (2020)


Vaikuttavuustyöpaja, Oksanen, Timo, Olli-Pekka Heinonen, Sjöström, Mari, Lindberg, Minna, Harvio, Jari, Sankala, Antti, Jurvela, Tanhua-Piiroinen, Erika, Harri, Viteli, Jarmo, Huttunen, Tero, Mikkonen, Jan, Salo, Jaakko, Vesisenaho, Mikko. (2020). Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi : kooste sidosryhmien näkemyksistä. Valtiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset, 1/2020. https://www.vtv.fi/app/uploads/2020/01/VTV-Yleissivistavan-koulutuksen-opetus-ja-oppimisymparistojen-digitalisointi-Kooste-sidosryhmien-nakemyksista.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Vaikuttavuustyöpaja; Oksanen, Timo; Olli-Pekka Heinonen; Sjöström, Mari; Lindberg, Minna; Harvio, Jari; Sankala, Antti; Jurvela, Tanhua-Piiroinen, Erika; Harri; Viteli, Jarmo; et al.

ISBN: 978-952-499-477-4

eISBN: 978-952-499-478-1

Journal or series: Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset

ISSN: 1799-8115

eISSN: 1799-8123

Publication year: 2020

Number in series: 1/2020

Number of pages in the book: 70

Publisher: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.vtv.fi/app/uploads/2020/01/VTV-Yleissivistavan-koulutuksen-opetus-ja-oppimisymparistojen-digitalisointi-Kooste-sidosryhmien-nakemyksista.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Digitalisaation edistäminen ohjaa sekä arvioimaan kriittisesti entisiä toimintatapoja että rakentamaan uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja koko koulutusjärjestelmässä, myös yleissivistävässä koulutuksessa. Tarkastusviraston sidosryhmille järjestämässä työpajassa tarkasteltiin yleissivistävän koulutuksen digitalisointiin sisältyviä haasteita, ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia. Työpajassa päädyttiin siihen, että toimijoiden välisen yhteistoiminnan parantamiseksi ja sen pelisääntöjen selventämiseksi sekä laadukkaan digitalisointiosaamisen varmistamiseksi digitalisaation kokonaisohjausta on parannettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Työpajan perusteella valtionhallinnon tulisi ottaa kokonaisohjauksessa aktiivinen rooli: sen tulee luoda yhteistoiminnalle pohja ja raamit, tarkentaa suuntaviivoja yhteistoiminnassa muiden kanssa, varmistaa yhteisen kehittämisen ja toiminnan tietoperusta erityisesti valtakunnallisella ja mesotasolla (esim. alueellisesti) sekä koordinoida toimintaa. Työpajan loppupuheenvuoron perusteella yhteistoiminnalle tarvitaan pohja ja raamit erityisesti siksi, että suurten muutosten keskellä digitalisaation saavutettavuudesta muodostuu demokratia- ja tasa-arvokysymys.

Työpajassa ehdotettiin, että digitalisoinnin strategista ohjausta parannetaan
1. määrittelemällä yhdessä digitalisoinnin sisällölliset suuntaviivat ohjaamaan digilinjauksen toimeenpanoa sekä verkostoihin kohdistuvaa tiedon hallintaa 2. määrittelemällä nykyistä tarkemmin yleissivistävän koulutuksen digitalisointiosaamista koskeva kansallinen tavoitetila 3. laatimalla tiekartta, johon kootaan osaamiseen ja opettajankoulutukseen digitalisoinnin näkökulmasta kohdistuvaa tutkimusta.

Työpajassa todettiin, että strategisten kehittämistoimien lisäksi digitalisoinnin kokonaisohjauksen parantaminen edellyttää digitalisointia järjestävien ja ohjaavien rakenteiden vahvistamista sekä toimintamallien selkeyttämistä.

Työpajassa ehdotettiin, että
1. digilinjausta ja sen toimeenpanoa kehitetään tunnistamalla kaikki relevantit toimijat, osallistamalla heidät kehittämiseen sekä huolehtimalla kehittämisen joustavuudesta ja jatkuvuudesta 2. verkostojen toimintaa sovitetaan yhteen eri tasoilla ottamalla tarpeen mukaan käyttöön uudenlaisia rakenteita ja kehittämällä entisiä 3. kunnat määrittelevät rehtorien ja opettajien digitalisointiosaamiselle tavoitteellisen polun, joka kannustaa osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa sen, tukee jo käyttöönotettuja toimintamalleja (tutoropettajat, opettajankoulutusforum) sekä ottaa käyttöön uusia (esim. opettajien kehittämissuunnitelmat). [Jatkuu julkaisussa]


Keywords: digitalisation; education and training; general knowledge; general education; learning environment; teacher training; efficacy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-19-08 at 19:16