D2 Article in a professional book
Rysäkalastussaaliiden rakenne ja kalastuksen kestävyys (2019)


Ruokonen, T. (2019). Rysäkalastussaaliiden rakenne ja kalastuksen kestävyys. In T. Rautiainen (Ed.), Nostetta särkikaloista : särkikalat elintarvikkeeksi ja osaksi kiertotaloutta (pp. 29-32). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk Kehittää, 92. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-204-7


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ruokonen, Timo

Parent publication: Nostetta särkikaloista : särkikalat elintarvikkeeksi ja osaksi kiertotaloutta

Parent publication editors: Rautiainen, Teija

ISBN: 978-952-344-205-4

eISBN: 978-952-344-204-7

Journal or series: Xamk Kehittää

ISSN: 2489-2467

eISSN: 2489-3102

Publication year: 2019

Number in series: 92

Pages range: 29-32

Number of pages in the book: 44

Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Place of Publication: Mikkeli

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-204-7

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67990


Abstract

Nostetta särkikaloista -hankkeen kevään 2019 pilottikohteiden (Pieni Raudanvesi, Haukivesi, Puruvesi, Ruokojärvi) rysäsaalista ja kalaston rakennetta arviointiin särjen, ahvenen ja lahnan osalta ja samalla arvioitiin kalastuksen kestävyyttä olemassa olevien aineistojen ja vasta valmistuneen vajaasti hyödynnettyjen kalalajien saalispotentiaaliarvion (Ruokonen ym. 2019) pohjalta. Saaliin hyödynnettävyyttä elintarvikkeeksi selvitettiin kalalajeittain yhteistyössä kalajalostajien kanssa sekä teoriatasolla käyttäen vertailupohjana Suomen (2017) tekemää selvitystä jalostukseen kelpaavista kalalajeista ja kokoluokista. Lisäksi selvitettiin särkikalojen vaelluksia Pienen Raudanveden ja Haukiveden välillä hiilen ja typen vakaiden isotooppien avulla. Kohteet, menetelmät ja tulokset on esitetty tarkemmin erillisessä raportissa (Ruokonen 2019).


Keywords: fishing; inland water fishing; Cyprinidae; fyke nets; sustainable development


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-08 at 13:06