D1 Article in a trade journal
Eettinen henkilöstön kehittäminen luovuutta tukemassa (2018)


Collin, K., & Lemmetty, S. (2018). Eettinen henkilöstön kehittäminen luovuutta tukemassa. Työn tuuli, 27(2), 7-18. https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Collin, Kaija; Lemmetty, Soila

Journal or series: Työn tuuli

ISSN: 1235-2055

eISSN: 2343-2055

Publication year: 2018

Volume: 27

Issue number: 2

Pages range: 7-18

Publisher: Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022018_20181217_final.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67981


Abstract

Henkilöstön kehittämisen (HRD) rooli muuttuu samaan tahtiin työelämän nopeiden muutosten kanssa. Erityisesti tietointensiivisessä työssä oppiminen korostuu digitalisaation ja teknologioiden jatkuvan kehittymisen seurauksena. Osaamisen kehittämisen ja oppimisen rinnalla luovuutta pidetään työelämässä toimimisen edellytyksenä. Luovuuden määrittely on kuitenkin jäänyt usein vaillinaiseksi ja sen yhteys organisaatioiden eri toimintoihin liian väljästi määritellyksi. Myöskään empiiristä tutkimusta näiden käsitteiden välisistä suhteista ei juurikaan ole. Työ suomalaisissa kasvuyrityksissä sisältää luovaa toimintaa: jatkuvaa ongelmanratkaisua, uuden luomista tai työmenetelmien kehittämistä, joka puolestaan edellyttää oppimista. Oppimisella ei enää kuitenkaan voida tarkoittaa pelkästään aika ajoin päivitettävää osaamista kurssien tai koulutuksen avulla, vaan luova toiminta tulee itsessään nähdä jatkuvana oppimisena. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten henkilöstön kehittämisen työntekijälähtöisillä ja tasapuolisilla käytänteillä voidaan edistää tai tukea työntekijöiden luovaa toimintaa.


Keywords: staff; development (active); competence development; working life; creativity; creative activity; creative methods; learning; human resource management; ethicality; growth companies


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-22-10 at 10:51