A3 Book section, Chapters in research books
Ilmiölähtöinen oppiminen (2020)


Tarnanen, M., & Kostiainen, E. (2020). Ilmiölähtöinen oppiminen. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 7-19). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 7-19

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68035


Abstract

Ilmiölähtöinen oppiminen on yksi pedagogisista lähestymistavoista oppimiseen. Se tarjoaa mahdollisuuden yhdistää oppijalähtöisyyden, tutkivan, yhteistoiminallisen ja oppiainerajat ylittävän oppimisen. Ilmiölähtöisessä oppimisessa kokemukset ja arkiajattelu ovat lähtökohta, josta käsin pyritään opiskeltavan ilmiön tutkimiseen ja oppimiseen eri oppiaineita ja tieteenaloja hyödyntäen. Ilmiön tulisikin olla tarpeeksi monipuolinen ja haasteellinen oppimisen näkökulmasta. Ilmiölähtöinen oppiminen voi parhaimmillaan harjaannuttaa ryhmätyötaitoja ja kollaboratiivista ongelmanratkaisua, kun ilmiöitä lähestytään tutkivan oppimisen keinoin pienryhmissä. Opettajan tehtävänä on puolestaan ohjata ja tukea ryhmäprosessien edistymistä. Ilmiölähtöisessä oppimisessa arviointi kohdistuu myös oppimisprosessiin ja arviointivastuu on jaettua, koska tavoitteiden saavuttamista ja ilmiötyöskentelyn antia tarkastellaan myös itse- ja vertaisarvioinnin avulla.


Keywords: learning; teaching and instruction; phenomena; investigative learning; curriculum subjects

Free keywords: ilmiölähtöinen oppiminen; oppiainerajat ylittävä oppiminen


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-14-09 at 12:16