A3 Book section, Chapters in research books
Ilmiölähtöinen opetussuunnitelma – opettajuutta, oppimista ja toimintakulttuuria uudistamassa (2020)


Kostiainen, Emma; Tarnanen, Mirja (2020). Ilmiölähtöinen opetussuunnitelma – opettajuutta, oppimista ja toimintakulttuuria uudistamassa. In Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma (Eds.) Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 43-63. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kostiainen, Emma; Tarnanen, Mirja

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 43-63

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication channel open access: Open Access channel

Publication open access: Openly available

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68029


Abstract

Opetussuunnitelmaa pidetään koulutuksen näkökulmasta keskeisenä dokumenttina, koska se on sekä koulutuspoliittisen että tavoitteineen ja sisältöineen opetuksen ohjauksen väline. Tarkastelemme tässä artikkelissa muutostilannetta opettajankoulutuksessa, jossa ilmiölähtöisen opetussuunnitelman kehittämistyössä tavoitteena on ollut samanaikaisesti kiinnittää huomiota sekä opetuksen ja oppimisen sisältöjen että toimintakulttuurin muuttamiseen. Tavoitteenamme on selvittää, miten ilmiölähtöisyys ymmärretään ja miten muutos koetaan. Tutkimuksemme keskeinen aineisto koostuu lomakekyselyn avovastauksista, joihin vastasi 97 opiskelijaa ja 21 opettajankouluttajaa. Tulosten mukaan ilmiölähtöisyys ja kehittämistyö tuovat mukanaan oppijalähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja moninäkökulmaisuutta mutta myös epävarmuutta ja jäsentymättömyyden kokemuksia. Keskeistä onkin, miten muutosta voitaisiin tukea ja vaiheistaa siten, että se ei kuormita liikaa ja että kehittämiseen ja kehittymiseen tarvittavaa aikaa osataan arvioida tarkoituksenmukaisesti.


Keywords: learning; teaching and instruction; phenomena; curricula; operational culture; teacher training

Free keywords: ilmiölähtöinen oppiminen


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

Preliminary JUFO rating: 0


Last updated on 2021-30-04 at 15:51