A3 Book section, Chapters in research books
Näkymätön näkyväksi : opettajaopiskelijoiden uskomuksia ja aikomuksia luonnontieteen ja kuvataiteen ilmiölähtöisestä oppimisprojektista (2020)


Lindell, A., Kähkönen, A.-L., Lehtinen, A., Lokka, A., & Ratinen, I. (2020). Näkymätön näkyväksi : opettajaopiskelijoiden uskomuksia ja aikomuksia luonnontieteen ja kuvataiteen ilmiölähtöisestä oppimisprojektista. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 161-180). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lindell, Anssi; Kähkönen, Anna-Leena; Lehtinen, Antti; Lokka, Antti; Ratinen, Ilkka

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 161-180

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68031


Abstract

Oppiminen ei muutu ilmiölähtöiseksi pelkästään kirjaamalla tällainen tavoite opetussuunnitelmiin. Lisäksi vaaditaan ainakin, että opettajat ymmärtävät opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyttä ja toimivat sen mukaisesti. Tässä artikkelissa paneudumme opettajaopiskelijoiden ilmiölähtöiseen opettamiseen liittyviin uskomuksiin ja niiden vaikutukseen aikomukseen opettaa ilmiölähtöisesti. Kontekstina on Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella toimiva Checkpoint Leonardo -hanke. Aineisto kerättiin suunnitellun käyttäytymisen teoriaan pohjautuvalla kyselyllä (n = 14) ilmiölähtöiseen oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä opiskelijoiden asenteista, säännöistä ja normeista sekä kontrolleista. Vastausten perusteella haastateltiin kolmea opiskelijaa. Opettajaopiskelijoilla oli pääsääntöisesti myönteinen asenne ilmiölähtöistä opettamista kohtaan, joukossa oli kuitenkin hajontaa. Tukea he toivoivat saavansa yhteisopettajuudesta ja koulun toimintakulttuurista. Artikkelissa esitellään myös ilmiölähtöistä opettamista pohtivia kysymyksiä eri viiteryhmille.


Keywords: learning; teaching and instruction; phenomena; beliefs; attitudes; teacher training; students; natural sciences; fine arts


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 13:18