A3 Book section, Chapters in research books
Metamorfoosi : välähdyksiä koulutuksen muutoksesta (2020)


Naukkarinen, A., & Rautiainen, M. (2020). Metamorfoosi : välähdyksiä koulutuksen muutoksesta. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 85-98). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Naukkarinen, Aimo; Rautiainen, Matti

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 85-98

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68062


Abstract

Teknisesti helppo, mutta sosiaalisesti erittäin monimutkainen. Näin kiteytti Michael Fullan (1995) koulutuksen muutosta koskevan ydinsanomansa teoksessaan The New Meaning of Educational Change. Tarkastelemme tässä artikkelissa tällaista periaatteellisesti helppoa, mutta monin tavoin kompleksista muutosprosessia. Kontekstinamme on Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopistossa 2000- luvun alusta ilmiölähtöiseen opetussuunnitelmaan siirtymiseen saakka eli vuoteen 2014. Asiat, joita tuolloin tapahtui, kuvaavat kuitenkin laajemmin tapaa, jolla koulutusorganisaatiot kehittyvät sekä junnaavat paikallaan. Olemme molemmat olleet opettajankoulutuksen kehittämistyössä intensiivisesti mukana 2000-luvun alusta alkaen. Tekstimme pohjautuu kokemuksiemme analyysistä ja kontekstualisoimisesta sekä peilaamisesta teoreettisiin näkökulmiin että laajempiin opettajan työn ja opettajankoulutuksen kehittymistä määrittäviin kehyksiin. Lisäksi käytimme aineistoina sähköpostikeskusteluja ja opetussuunnitelmaprosesseihin liittyviä muita virallisia ja epävirallisia dokumentteja. Katsomme tarpeelliseksi kuvata laitoksemme kehitystä kahden, hyvin erilaisen opetussuunnitelmaprosessin kautta. Kuvaamme laitoksen sisäisten ja ulkopuolisten muutosten ajanjakson, jonka haasteisiin Opettajankoulutuslaitoksen oli vastattava sekä kulttuurisilla että sisällöllisillä muutoksilla. Näemme, että tässä artikkelissa käsitellyt asiat ovat tuttuja kaikille koulutusorganisaatioille ja luovat näin perspektiivin yleisesti koulutuksen kehittämiseen ja sen ”anatomiaan”.


Keywords: teacher training; teacher training institutions; curricula; operational culture; education policy


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 13:13