A3 Book section, Chapters in research books
Uudistuvaan opettajuuteen kasvu : ilmiölähtöinen oppiminen yksilön ja ryhmän prosesseina (2020)


Kauppinen, M., Aarto-Pesonen, L., & Kostiainen, E. (2020). Uudistuvaan opettajuuteen kasvu : ilmiölähtöinen oppiminen yksilön ja ryhmän prosesseina. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 100-122). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kauppinen, Merja; Aarto-Pesonen, Leena; Kostiainen, Emma

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 100-122

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68066


Abstract

Ilmiölähtöinen oppiminen on sisältöihin keskittyvän, oppiainejakoisen opetuskulttuurin murtamista siten, että uudistetaan ainejakoiseen pedagogiikkaan liittyviä oppimisen käytänteitä. Ilmiölähtöinen opetus murtaa totuttuja oppiaineiden sisältöjä, peräänkuuluttaa välineitä ja tapoja oman oppimisen ohjaukseen sekä laajentaa oppimiskäsitystä kognitiivisista tavoitteista emotionaalisiin ja vuorovaikutuksen juonteisiin. Opettajaopiskelijat sosiaalistuvat ilmiölähtöiseen oppimiseen poisoppimalla oppiaineiden rajaamista tavoitteista ja sisällöistä. He sekä opiskelevat itse ilmiölähtöisesti että suunnittelevat ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia yhdessä ja yhteisopettavat niitä harjoitteluluokissa. Tällöin oppimisen kohteet hahmottuvat laaja-alaisiksi ja perustuvat yleisille oppimaan oppimisen ja oman toiminnan säätelyn taidoille. Opitun jäsentäminen reflektion avulla sekä siihen liittyvä asenne- ja tunnetyö ovat ilmiölähtöisessä oppimisessa keskeisiä.


Keywords: teachers; professional skills; professional development; teacher training; teacherhood; co-teaching; change

Free keywords: ilmiölähtöinen oppiminen


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 13:30