A3 Book section, Chapters in research books
Voimavarat keskeisiä toimijuutta edistävässä pedagogiikassa (2020)


Lestinen, L., & Valleala, U. M. (2020). Voimavarat keskeisiä toimijuutta edistävässä pedagogiikassa. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (pp. 141-160). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lestinen, Leena; Valleala, Ulla Maija

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Pages range: 141-160

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68065


Abstract

Artikkeli käsittelee pedagogista kokeilua ja kehittämistä luokanopettajakoulutuksessa. Ilmiölähtöistä oppimista tarkastellaan opiskelijoiden toimijuuden kehittymisenä työelämään kiinnittyvässä oppimisympäristössä. Tarkastelun keskiössä on se, miten opiskelijat hyödyntävät sosiaalisia voimavaroja vertaissuhteissa, suhteissa opettajankouluttajiin ja luokanopettajiin kouluyhteistyössä. Pedagogisena kehyksenä on toimintatutkimus, johon oli kytketty opiskelijoiden opintoja lukuvuoden ajalta. Opiskelijoiden pienryhmien teemahaastattelut ja yksilölliset pohdintakirjoitukset osoittivat, että opiskelijat pääosin kokivat mielekkäänä vapautta antavan ja vastuuttavan opiskelun oppilaiden osallisuutta alakouluissa kehittävässä hankkeessaan. Tasavertaisuus ja vastavuoroisuus rakensivat relationaalista toimijuutta sosiaalisissa suhteissa. Valtasuhteiden käsittely on tärkeää toimijuutta vahvistavissa pedagogisissa toimintaympäristöissä.


Keywords: teacher training; teaching experiments; integrated teaching; human agency; students


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 13:44