A1 Journal article (refereed)
Lasten ja nuorten aikuisten kokemuksia vuoroasumiseen liittyvästä päätöksenteosta (2020)


Linnavuori, H., & Stenvall, E. (2020). Lasten ja nuorten aikuisten kokemuksia vuoroasumiseen liittyvästä päätöksenteosta. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(1), 3-19. https://doi.org/10.30668/janus.70248


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Linnavuori, Hannariikka; Stenvall, Elina

Journal or series: Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

ISSN: 1235-7812

eISSN: 2489-4990

Publication year: 2020

Volume: 28

Issue number: 1

Pages range: 3-19

Publisher: Sosiaalipoliittinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30668/janus.70248

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68246


Abstract

Artikkeli keskittyy lasten kokemuksiin ja osallisuuteen vuoroasumiseen liittyvässä päätöksenteossa. Laadullinen pitkittäisaineisto koostuu vuoroasuvien lasten ja samoille henkilöille nuorina aikuisina tehdyistä haastatteluista. Teoreettisena lähtökohtana on John Agnew’n (2002) ajattelu ihmisen päätöksentekoon samanaikaisesti vaikuttavista yksilöllisistä ja yhteisöllisistä motiiveista. Vuoroasuminen näyttäytyi moninaisena ja muuttuvana järjestelynä. Haastatellut kokivat olleensa mukana vaikuttamassa vuoroasumista koskevassa päätöksenteossa, vaikka vanhemmat olivatkin useimmiten päättäneet asumisen periaatteesta. He pitivät tärkeänä, että lapset saavat halutessaan osallistua päätöksentekoon ja että aikuiset ottavat lasten mielipiteet huomioon. Toisaalta on muistettava, että aikuiset kantavat vastuun päätöksistä. Vuoroasumisen voi olla paras ratkaisu eron jälkeisiin asumisjärjestelyihin, mikäli se toteutetaan lapsilähtöisesti, mutta se voi olla huonoin ratkaisu, jos lapsen mielipide ohitetaan. Jokaisen perheen ja lapsen tilanne on yksilöllinen, joten myös ratkaisujen on oltava yksilöllisiä.


Keywords: children (family members); dual residence; experiences (knowledge); decision making


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-08 at 08:48