D1 Article in a trade journal
Kielisalkun uusi tuleminen perusopetuksen vuosiluokille 1-6 (2020)


Kantelinen, Ritva; Kajander, Kati; Wallinheimo, Kirsi; Elgundi, Zinab (2020). Kielisalkun uusi tuleminen perusopetuksen vuosiluokille 1-6. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (2). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/kielisalkun-uusi-tuleminen-perusopetuksen-vuosiluokille-1-6


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kantelinen, Ritva; Kajander, Kati; Wallinheimo, Kirsi; Elgundi, Zinab

Journal or series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta

eISSN: 1799-0181

Publication year: 2020

Volume: 11

Issue number: 2

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/kielisalkun-uusi-tuleminen-perusopetuksen-vuosiluokille-1-6

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68323


Abstract

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on eurooppalaisena yhteistyönä suunniteltu työkalu toiminnallisen, oppijakeskeisen ja itseohjautuvan kielten opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Suomalaisesta EKS-versiosta on ollut vuodesta 2012 saatavilla sähköinen perusopetuksen käyttöön suunniteltu kielisalkkuversio oheismateriaaleineen. Kielisalkkutyöskentelyn käyttöönotto ja hyödyntäminen ovat kuitenkin jääneet toivottua vähäisemmiksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) sekä siihen liittyvässä varhennettua kieltenopetusta koskevassa päivitysosassa (Opetushallitus 2019) kielisalkku mainitaan yhtenä suositeltavana työvälineenä kielikasvatuksessa. Tuoneeko tämä vähitellen uutta myötätuulta kielisalkkutyöskentelyn käyttöönotolle peruskoulussa? Tai lisääntyykö kielisalkun käyttö, kun Opetushallituksen koordinoimana vuonna 2020 toteutettava nykyisten kielisalkkumateriaalien päivitystyö on valmis? Tässä artikkelissa esittelemme kolmen kuvion avulla kielisalkkua ja sen käyttöä erityisesti vuosiluokkien 1–6 näkökulmista.


Keywords: language skills; functionality; multilingualism; multiculturalism; lifelong learning; basic education

Free keywords: eurooppalainen kielisalkku; toiminnallinen kielitaito


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-28-10 at 08:55