D1 Article in a trade journal
Mind the Gap : lukion ja korkeakoulun välistä kuilua kaventamassa (2020)


Riikonen, J., & Pirhonen, H. (2020). Mind the Gap : lukion ja korkeakoulun välistä kuilua kaventamassa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/mind-the-gap-lukion-ja-korkeakoulun-valista-kuilua-kaventamassa


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Riikonen, Jonna; Pirhonen, Hillamaria

Journal or series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta

eISSN: 1799-0181

Publication year: 2020

Volume: 11

Issue number: 2

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/mind-the-gap-lukion-ja-korkeakoulun-valista-kuilua-kaventamassa

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68329


Abstract

Lukiosta korkeakouluun siirtyvä nuori kohtaa opintojensa alkuvaiheessa uudenlaisia viestintä- ja kieliosaamiseen liittyviä haasteita, kun toimintaympäristö, opiskelutavat ja tekstilajit muuttuvat. Haasteena on se, että vaatimukset korkea-asteella ovat toisenlaisia kuin lukiossa ja opiskelija saattaa kokea siirtymävaiheessa taitonsa puutteellisiksi. Tätä siirtymävaiheen kuilua kaventaaksemme toteutimme lukiolaisille soveltavan Mind the Gap -kurssin. Yhteistyössä lukion, yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa rakennetun kurssin keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa lukiolaisten viestintä- ja kieliosaamista. Tässä artikkelissa kuvaamme kurssin lähtökohtia, suunnittelua ja toteutusta sekä opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia pilottikurssista.


Keywords: communication; language skills; general upper secondary school; cooperation (general); transitional phase

Free keywords: viestintäosaaminen; kieliosaaminen


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 14:05