B2 Book section
Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI – Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana (2019)


Tuukkanen, J. (2019). Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI – Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana. In K. Monni, & K. Törmi (Eds.), Yhteisö ja taide : teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään (Article 3.8). Taideyliopisto. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja, 72. https://disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide/3-8-dialogeja-paikkoja-tiloja-ja-tilanteita-anti-contemporary-art-festival-kohtaamisten-mahdollistajana/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tuukkanen, Johanna

Parent publication: Yhteisö ja taide : teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään

Parent publication editors: Monni, Kirsi; Törmi, Kirsi

eISBN: 978-952-353-015-7

Journal or series: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja

ISSN: 0783-3385

eISSN: 2242-6507

Publication year: 2019

Number in series: 72

Article number: 3.8

Publisher: Taideyliopisto

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide/3-8-dialogeja-paikkoja-tiloja-ja-tilanteita-anti-contemporary-art-festival-kohtaamisten-mahdollistajana/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68534

Additional information: Uudelleenjulkaisu artikkelista:
Tuukkanen, J. (2016). Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI - Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana. Teoksessa S. Silvanto (toim.), Festivaalien Suomi (s. 49-55). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.


Abstract

ANTI – Contemporary Art Festival on kansainvälinen aika- ja paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaali Kuopiossa. Festivaali syntyi vuonna 2002 aktivoimaan kaupunkitiloja taideteosten avulla. Alkuperäisestä 12 teospaikan rakenteesta festivaali on muuttunut sosiaalisempaan ja dialogisempaan suuntaan reflektoiden toisaalta taiteen sosiaalista käännettä ja toisaalta aktiivisen kulttuurisen osallistumisen käytäntöjä. Tässä artikkelissa tarkastelen taiteen sosiaalisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia ANTI-festivaalilla ja pohdin niiden merkityksiä yleisöille ja kaupungille. Aineistona ovat pro gradu -tutkielmani haastatteluaineisto vuodelta 2012 sekä tulevaa väitöskirjaani varten tehtyjä uuden julkisen taiteen kuraattoreiden haastatteluja (2015–2016). Artikkeli kytkeytyy dialogisen estetiikan (Kester 2004) viitekehykseen. Festivaalin sekä teosesimerkkien avulla siinä pohditaan myös tilan ja paikan käsitteitä ja festivaalin merkitystä kaupunkitilan tuottamisen prosesseissa. Olen itse yksi festivaalin perustajajäsenistä ja työskentelen tällä hetkellä sen taiteellisena johtajana – vastaavana tuottajana.


Keywords: community art; site-specific art; contemporary art; cultural events; arts events; communality; participation; ANTI - Contemporary Art Festival


Contributing organizations


Ministry reporting: Won't be reported


Last updated on 2021-20-09 at 16:23