A3 Book section, Chapters in research books
Olympialiikkeen kriisi(t) ja muodonmuutos 1970-luvulla (2020)


Holmila, A. (2020). Olympialiikkeen kriisi(t) ja muodonmuutos 1970-luvulla. In H. Roiko-Jokela, & A. Holmila (Eds.), Urheilun kriisejä (2019-2020, pp. 13-37). Suomen urheiluhistoriallinen seura. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Holmila, Antero

Parent publication: Urheilun kriisejä

Parent publication editors: Roiko-Jokela, Heikki; Holmila, Antero

ISBN: 978-952-69183-1-0

eISBN: 978-952-69183-2-7

Journal or series: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja

ISSN: 1237-3133

Publication year: 2020

Volume: 2019-2020

Pages range: 13-37

Number of pages in the book: 233

Publisher: Suomen urheiluhistoriallinen seura

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68564


Abstract

1970-luvulla olympialiike ajautui kriisiin, jossa se joutui määrittelemään toimintansa ehdot uudelleen. Toisen maailmansodan jälkeinen voimakas talouskehitys, kulutusyhteiskunnan nopea kasvu, teknologinen muutos sekä näiden johdannaisena seurannut urheilun voimakas kaupallistuminen, ammatillistuminen ja viihteellistyminen haastoivat Pierre de Coubertinin luoman ”olympismin” ideaalin. Luonteeltaan 1970-luvun kriisi oli sekä materiaalinen että ideologinen, jonka hallintaa ei helpottanut se, että Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) ydinryhmä liikkeen puheenjohtajan Avery Brundagen johdolla oli pitänyt sitkeästi kiinni 1800- ja 1900-lukujen vaihteen olympismista samalla ummistaen silmänsä ympäröivän maailman muutoksilta. Näin ollen kriisi oli myös urheilujohtajuuden kriisi. Tässä artikkelissa tarkastelen olympialiikkeen kriisin luonnetta osittain materiaalisista, mutta erityisesti diskursiivisista lähtökohdista käsin. Kriisin keskeiset tarkastelupisteet ovat seuraavat: i) amatööriyden ihanteesta käyty taistelu, joka johti merkittävään olympiaideologian muutokseen 1970-luvulla; ii) edelliseen linkitettynä taistelu ja sopeutuminen urheilun kaupallisuuteen sekä iii) kysymys ”gigantismista”, jolla viitattiin muun muassa olympiakisojen nopeaan kasvuun ja isäntäkaupunkien taloudellisiin ongelmiin. Kriisin ratkaisu oli liikkeen muodonmuutos, johon sisältyi amatööri-ihanteesta luopuminen ja kaupallisuuden hyväksyminen osaksi olympiatoimintaa, toisin sanoen siis liikkeen tuominen oman aikansa kulttuuria ja yhteiskuntaa vastaavaksi. ”Postmodernin” olympialiikkeen synnyn voi ajoittaa juuri näihin kriiseihin, jonka seuraukset näkyvät edelleen tänään, jolloin erityisesti kriittisessä olympiakirjallisuudessa puhutaan ”olympialiikkeen” sijasta ”olympiateollisuudesta” tai ”olympiasirkuksesta”. Artikkelin ensisijaisena lähdeaineistona on olympialiikkeen oma tiedotuslehti Olympic Review sekä 1970- ja 80-lukujen olympiakongressien ja vuosikokousten keskustelut.


Keywords: sports; history; sport history; crises; Olympic movement

Free keywords: 1970-luku


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-08 at 11:09