A3 Book section, Chapters in research books
Kriisiajan urheiluviestintää : Keski-Suomen Suojeluskuntalainen -lehti sotavuosien urheilumediana (2020)


Kotilainen, S. (2020). Kriisiajan urheiluviestintää : Keski-Suomen Suojeluskuntalainen -lehti sotavuosien urheilumediana. In H. Roiko-Jokela, & A. Holmila (Eds.), Urheilun kriisejä (2019-2020, pp. 165-191). Suomen urheiluhistoriallinen seura. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kotilainen, Sofia

Parent publication: Urheilun kriisejä

Parent publication editors: Roiko-Jokela, Heikki; Holmila, Antero

ISBN: 978-952-69183-1-0

eISBN: 978-952-69183-2-7

Journal or series: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja

ISSN: 1237-3133

Publication year: 2020

Volume: 2019-2020

Pages range: 165-191

Number of pages in the book: 233

Publisher: Suomen urheiluhistoriallinen seura

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68566


Abstract

Tutkin artikkelissani, miten sotavuodet vaikuttivat suojeluskuntaväen urheiluharrastukseen Keski-Suomessa sekä sitä koskeneeseen uutisointiin suojeluskuntapiirin keskeisen tiedonvälityskanavan ja mielipidevaikuttajan, Keski-Suomen Suojeluskuntalaisen palstoilla. Pohdin, miten ja miksi Keski-Suomen Suojeluskuntalaisen urheilujournalistinen retoriikka ja julkaisupolitiikka muuttuivat rauhan aikaan verrattuna, kun sotavuosina siirryttiin kriisiin varautumisesta sen toteutumiseen. Tarkastelen siis sekä määrällistä että laadullista sisällönanalyysia yhdistäen, millaisia urheilun mediarepresentaatiot olivat muuttuneessa tilanteessa ja millaiset puhuntatavat niitä määrittelivät. Tutkin paitsi eri urheilulajien myös sukupuolten näkökulmasta, millaiset ja keiden urheilusuoritukset ja kilpailut saivat lehdessä palstatilaa.


Keywords: sports; sport history; crises; wartime; communication; crisis communication; newspapers; media

Free keywords: Keski-Suomen Suojeluskuntalainen


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:18