A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmiölähtöinen oppiminen valokeilassa : ymmärryksen rakentaminen ja reflektiivisyys yliopisto-opintojen alkuvaihesssa (2020)


Arvaja, Maarit; Sarja, Anneli; Niemi, Kreeta; Pakkanen, Marjatta (2020). Ilmiölähtöinen oppiminen valokeilassa : ymmärryksen rakentaminen ja reflektiivisyys yliopisto-opintojen alkuvaihesssa. Kasvatus, 51 (1), 6-20.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Arvaja, Maarit; Sarja, Anneli; Niemi, Kreeta; Pakkanen, Marjatta

Lehti tai sarja: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 51

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 6-20

Kustantaja: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Avoin saatavuus: Julkaisukanava ei ole avoin

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71786


Tiivistelmä

Tarkastelemme artikkelissamme käsitteellisen ajattelun kehittymistä ilmiölähtöisessä oppimiskontekstissa yliopisto-opintojen alkuvaiheessa. Tutkimuksen kohteena olivat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden perusopintojen Vuorovaikutus ja yhteistyö -kurssin opiskelijoiden laajat luentopäiväkirjat ja esseet. Näissä teksteissä opintojaksolla käsiteltyjä teoreettisia vuorovaikutusilmiöitä peilattiin omiin kokemuksiin tai käytännön esimerkkeihin. Tutkimuksemme teoriakehikko perustuu tieteellisen ajattelun, oppimisen henkilökohtaistamisen ja reflektion näkökulmiin. Tutkimme teksteistä, millaisia teorian ja käytännön yhteyksiä opiskelijat rakensivat ja minkälaista reflektiota ilmeni. Analyysi eteni aineistolähtöisesti. Erittelimme teksteistä laadullisesti erilaisia ymmärryksen rakentamisen tapoja ja tulkitsimme niitä reflektiivisen toiminnan kehyksessä. Löysimme kolme ymmärryksen rakentamisen tapaa, jotka nimesimme kuvailuksi, tulkinnaksi ja kyseenalaistamiseksi. Kuvailussa vuorovaikutusilmiöstä nostettiin yksittäisiä tekijöitä, joita reflektoitiin suhteessa itseen tai omaan arkikokemukseen. Tulkinnassa ja tutkivassa reflektiossa sekä kyseenalaistamisessa ja systeemitason reflektiossa ilmiön syvällinen ymmärtäminen näkyi teoriatiedon henkilökohtaistumisena ja käsitteellisenä toimijuutena. Lähes kaikki tekstit sisälsivät kuvailua ja itsereflektiota, kun taas tulkintaa ja tutkivaa reflektiota esiintyi puolessa teksteistä. Sen sijaan kyseenalaistava systeemitason reflektio oli harvinaista. Tutkimus osoittaa, että ilmiölähtöisessä oppimisessa teorian ja käytännön sidosten painottaminen tukee käsitteellistä ajattelua.


YSO-asiasanat: toimijuus; reflektio; korkeakouluopetus; oppiminen; ajattelu

Vapaat asiasanat: ilmiölähtöinen oppiminen; käsitteellinen toimijuus; tieteellinen ajattelu; ymmärryksen rakentaminen


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020

Alustava JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2020-17-09 klo 07:38