A3 Book section, Chapters in research books
Tasapainoilua ja rajanhallintaa : nuorten näkemyksiä perheen perustamisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. (2020)


Lindroos, E., Sevon, E., Alakärppä, O., & Rönkä, A. (2020). Tasapainoilua ja rajanhallintaa : nuorten näkemyksiä perheen perustamisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta.. In L. Haikkola, & S. Myllyniemi (Eds.), Hyvää työtä! : Nuorisobarometri 2019 (pp. 135-155). Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 225. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lindroos, Emmi; Sevon, Eija; Alakärppä, Outi; Rönkä, Anna

Parent publication: Hyvää työtä! : Nuorisobarometri 2019

Parent publication editors: Haikkola, Lotta; Myllyniemi, Sami

ISBN: 978-952-372-004-6

eISBN: 978-952-372-005-3

Journal or series: Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja

ISSN: 1799-9219

Publication year: 2020

Number in series: 225

Pages range: 135-155

Number of pages in the book: 252

Publisher: Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68673

Additional information: Kuuluu myös sarjoihin: Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 152, Kenttä;
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-9461 (painettu), nro 65;
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 2489-947X (verkkojulkaisu), nro 65


Abstract

Nuoruus ja muotoutuva aikuisuus ovat elämänvaiheita, joihin kouluttautuminen ammattiin, työelämään siirtyminen sekä vakavan parisuhteen aloittaminen ja perheen perustaminen useimmilla sijoittuvat. Työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamisen kysymykset tulevat nuorelle ajankohtaisiksi iän myötä sitä mukaa, kun nuorelle alkaa kertyä kokemuksia näiltä elämänalueilta. Ennen omakohtaisia kokemuksia nuori alkaa muodostaa omaa näkemystään työn ja perheen vuorovaikutuksesta seuraamalla julkista keskustelua aiheesta sekä omien vanhempien ja muiden läheisten tasapainoilua eri elämänalueiden välillä. Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaisia nuorten näkemykset ja kokemukset työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ovat. Näkevätkö nuoret nykyistä tai tulevaa elämäntilannettaan tarkastellessaan työn ja muun elämän keskenään tasapainossa vai ristiriitaisina? Pitävätkö he tiukkaa vai joustavaa rajaa näiden elämänalueiden välillä? Millaisena he näkevät tulevaisuutensa – onko siinä tilaa sekä työlle että perheellistymiselle?


Keywords: work; family (phenomena); young families; combining; conceptions; expectations


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:49