A1 Journal article (refereed)
Uhriutumisen kulttuuri ja kansallismielinen rock-musiikki (2020)


Laine-Frigren, T. (2020). Uhriutumisen kulttuuri ja kansallismielinen rock-musiikki. Kosmopolis, 50(1), 25-43. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-017367215


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Laine-Frigren, Tuomas

Journal or series: Kosmopolis

ISSN: 1236-1372

Publication year: 2020

Volume: 50

Issue number: 1

Pages range: 25-43

Publisher: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-017367215

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72559


Abstract

Artikkeli tarkastelee populaarimusiikin roolia historiaan viittaavien kollektiivisten traumojen, uhriasemien ja antagonististen kuvastojen tuottajana. Itäisessä Keski-Euroopassa suosittua ’kansallismielistä rock-musiikkia’ esimerkkinään käyttäen se tutkii sitä, miten populaarimusiikki sekä siihen liittyvät diskurssit ja sosiaalisen kanssakäymisen muodot tuottavat, kierrättävät ja lujittavat kansakuntakeskeisiin uhriasemiin ja traumoihin perustuvia historian tulkintoja ja näin siirtävät niitä osaksi historiakulttuuria. Empiirinen analyysi perustuu unkarinkielisen rock-lyriikan lähilukuun, Budapestissa kesällä 2018 esitetyn Trianon-rockmusikaalin tulkintaan sekä nationalististen musiikkitoimijoiden julkisiin lausuntoihin ja omaelämäkerrallisiin kirjoituksiin. Artikkelin tematiikka kytkeytyy äärioikeistolaisten poliittisten liikkeiden normalisoitumisen tutkimukseen, mutta myös keskusteluun siitä, miten historiaa itäisen Keski-Euroopan postsosialistisissa maissa käytetään ja miten historia on kulttuurisesti läsnä. Tekijä esittää alustavan hypoteesin laajemmalle tutkimusasetelmalle, jossa populaarimusiikin ja nationalistisen identifikaation suhdetta tarkastellaan tunteiden kautta. Tekijä esittää myös, että kansallismielisen rockin suosiota on mielekästä tarkastella osana laajempaa eurooppalaista muistin politiikkaa, kenties eräänlaisena antagonistisena vastamuistina.


Keywords: popular music; rock music; lyric poetry; nationalism; victim mentality; history culture; close reading

Free keywords: Unkari


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-07-07 at 21:36