D4 Published development or research report or study
Työolot – kadotettu avain pidempään työuraan? (2020)


Böckerman, P., & Ilmakunnas, P. (2020). Työolot – kadotettu avain pidempään työuraan?. Akava. Akava Works, 5/2020. https://akavaworks.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/tyoolot-bockerman-ilmakunnas-artikkeli-5-2020.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Böckerman, Petri; Ilmakunnas, Pekka

Journal or series: Akava Works

Publication year: 2020

Number in series: 5/2020

Publisher: Akava

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://akavaworks.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/tyoolot-bockerman-ilmakunnas-artikkeli-5-2020.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71929


Abstract

Artikkelissa tarkastellaan koettujen työolojen ja johtamisen merkitystä eläkkeelle siirtymiseen. Työntekijöiden kokema työn vaarallisuus ja siihen liittyvät haitat sekä alentavat ikääntyneiden työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Tämä puolestaan aikaistaa lisääntyneiden eläkeaikomusten välityksellä havaittua eläkkeelle siirtymistä. Toisaalta uusilla johtamiskäytännöillä on päinvastainen vaikutus. Ne myöhentävät eläkkeelle siirtymistä. Tulokset perustuvat tutkimukseen, joka käyttää Tilastokeskuksen työolotutkimuksen työoloja kuvaavien muuttujien lisäksi Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoihin perustuvia seurantatietoja henkilöiden työmarkkina-aseman todellisista muutoksista.


Keywords: well-being at work; employment; working conditions; career; retirement


Contributing organizations


Ministry reporting: Won't be reported


Last updated on 2022-17-06 at 12:27