D1 Article in a trade journal
Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus (2020)


Kauppinen, Merja; Aerila, Juli-Anna (2020). Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (3). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoinen-kirjallisuuskasvatus


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kauppinen, Merja; Aerila, Juli-Anna

Journal or series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta

eISSN: 1799-0181

Publication year: 2020

Volume: 11

Issue number: 3

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoinen-kirjallisuuskasvatus

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68984


Abstract

Esittelemme artikkelissamme fiktiivisten tekstien mahdollisuuksia kielitietoisessa kirjallisuuskasvatuksessa. Kokeilumme pohjautuvat IKI-TARU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta fiktion ominaisluonnetta kunnioittaen. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan menetelmiä, jotka yhdistävät fiktiivisten tekstien yksilöllisen merkityksenmuodostuksen, taidelähtöisen toiminnan ja lukukokemusten sekä sanataiteen tuottaman mielihyvän ja nautinnon. Nämä ovat myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvatun monilukutaidon (L4) kivijalkoja. Opetuskokeilujen tavoitteena on väistellä konventionaalisia tekstien tulkintoja ja opetusratkaisuja sekä antaa tilaa oppilaille lukijoina.


Keywords: literature; mother tongue (curriculum subjects); teaching and instruction; literary education; pedagogy; literacy; reading; arts-based methods

Free keywords: kielitietoisuus; pedagogiset käytänteet


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-09-07 at 23:09