A3 Book section, Chapters in research books
Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? : kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina (2020)


Saarinen, T., Vaarala, H., Kyckling, E., & Haapakangas, E.-L. (2020). Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? : kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina. In J. Ursin, & R. Muhonen (Eds.), Tuntematon korkeakoulutus (pp. 115-138). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSaarinen, Taina; Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja; Haapakangas, Eeva-Leena

Parent publicationTuntematon korkeakoulutus

Parent publication editorsUrsin, Jani; Muhonen, Reetta

ISBN978-952-5401-88-2

eISBN978-952-5401-89-9

Journal or seriesKasvatusalan tutkimuksia

ISSN1458-1094

eISSN2489-768X

Publication year2020

Number in series80

Pages range115-138

Number of pages in the book250

PublisherSuomen kasvatustieteellinen seura

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Publication open accessNot open

Publication channel open access

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69183


Abstract

Suomi on yksi suurimmista englanninkielisten tutkinto-ohjelmien järjestäjistä Euroopassa. Tämä yhdistettynä kansainvälisten opiskelijoiden vaihteleviin koulutus- ja kielitaustoihin korostaa tarvetta tarkastella kieltä ja siihen kytkeytyneitä ideologisia olettamuksia. Tässä artikkelissa analysoimme, miten eri kielistä puhuminen konstruoi käsityksiä kielten merkityksistä (kieli-ideologioista) ja miten puhe eri kielten merkityksistä osoittaa (indeksoi) käsityksiä kansainvälisistä opiskelijoista. Kieli-ideologia voidaan määritellä käsityksiksi eri kielten merkityksestä ja arvosta. Indeksikaalisuudella tarkoitamme kielen kykyä viitata johonkin sosiaaliseen kategoriaan ja tuottaa tuohon kategorisointiin pohjautuvia yhteiskunnallisia luonnollistumia. Keskitymme artikkelissa erityisesti käsityksiin suomen, ruotsin ja englannin merkityksestä korkeakoulutuksen ja suomalaisen työelämän konteksteissa ja siihen, miten näiden merkitysten kautta rakennetaan ymmärrystä kansainvälisistä
opiskelijoista. Näiden käsitteiden keskusteluttaminen auttaa ymmärtämään ”kansallisen” ja ”kansainvälisen” jännitteitä korkeakoulutuksen kansainvälistymisessä.


Keywordstertiary educationinstitutions of higher educationuniversitiesinternationalisationlanguagesideologiesstudents


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2020

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:35