A3 Book section, Chapters in research books
Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? : kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina (2020)


Saarinen, T., Vaarala, H., Kyckling, E., & Haapakangas, E.-L. (2020). Mitä on kansallinen ja kuka on kansainvälinen? : kieli-ideologiat korkeakoulutuksen kansainvälistymisen kuvaajina. In J. Ursin, & R. Muhonen (Eds.), Tuntematon korkeakoulutus (pp. 115-138). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Saarinen, Taina; Vaarala, Heidi; Kyckling, Erja; Haapakangas, Eeva-Leena

Parent publication: Tuntematon korkeakoulutus

Parent publication editors: Ursin, Jani; Muhonen, Reetta

ISBN: 978-952-5401-88-2

eISBN: 978-952-5401-89-9

Journal or series: Kasvatusalan tutkimuksia

ISSN: 1458-1094

eISSN: 2489-768X

Publication year: 2020

Number in series: 80

Pages range: 115-138

Number of pages in the book: 250

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69183


Abstract

Suomi on yksi suurimmista englanninkielisten tutkinto-ohjelmien järjestäjistä Euroopassa. Tämä yhdistettynä kansainvälisten opiskelijoiden vaihteleviin koulutus- ja kielitaustoihin korostaa tarvetta tarkastella kieltä ja siihen kytkeytyneitä ideologisia olettamuksia. Tässä artikkelissa analysoimme, miten eri kielistä puhuminen konstruoi käsityksiä kielten merkityksistä (kieli-ideologioista) ja miten puhe eri kielten merkityksistä osoittaa (indeksoi) käsityksiä kansainvälisistä opiskelijoista. Kieli-ideologia voidaan määritellä käsityksiksi eri kielten merkityksestä ja arvosta. Indeksikaalisuudella tarkoitamme kielen kykyä viitata johonkin sosiaaliseen kategoriaan ja tuottaa tuohon kategorisointiin pohjautuvia yhteiskunnallisia luonnollistumia. Keskitymme artikkelissa erityisesti käsityksiin suomen, ruotsin ja englannin merkityksestä korkeakoulutuksen ja suomalaisen työelämän konteksteissa ja siihen, miten näiden merkitysten kautta rakennetaan ymmärrystä kansainvälisistä
opiskelijoista. Näiden käsitteiden keskusteluttaminen auttaa ymmärtämään ”kansallisen” ja ”kansainvälisen” jännitteitä korkeakoulutuksen kansainvälistymisessä.


Keywords: tertiary education; institutions of higher education; universities; internationalisation; languages; ideologies; students


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:46