C2 Edited work
Tuntematon korkeakoulutus (2020)


Ursin, J., & Muhonen, R. (Eds.). (2020). Tuntematon korkeakoulutus. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ursin, Jani; Muhonen, Reetta

ISBN: 978-952-5401-88-2

eISBN: 978-952-5401-89-9

Journal or series: Kasvatusalan tutkimuksia

ISSN: 1458-1094

eISSN: 2489-768X

Publication year: 2020

Number in series: 80

Number of pages in the book: 250

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Ohjaako raha korkeakoulujen kansainvälistymistä? Ovatko pitkät koulutusajat se hinta, jonka maksamme koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuusperiaatteesta? Nopeuttavatko todistusvalinnat korkeakouluopintojen aloittamista tai helpottavatko ne ensikertalaisten hakuprosessia? Tämä kirja pureutuu näihin kysymyksiin uusimman tutkimustiedon näkökulmasta. Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia kansainvälistyminen tuottaa korkeakouluille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kirjan toisessa osassa käydään kriittistä keskustelua yliopistojen opiskelijavalinnoista, valintajärjestelmästä ja opintourien pitkittymisestä. Tuntematon korkeakoulutus -teos tekee näkyväksi korkeakoulupoliittisten ideaalien keskinäisiä jännitteitä. Tiedostammeko, mitä asioita korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa halutaan edistää, kun puhutaan kansainvälistymisestä? Millaisia seurauksia kansainvälistämispolitiikalla voi olla? Entä millaisia ideologisia jännitteitä syntyy, kun poliittisin toimenpitein pyritään laskemaan korkeakouluopintojen aloitusikää?


Keywords: tertiary education; institutions of higher education; universities; internationalisation; higher education policy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


This publication includes articles with JYU authors:

Last updated on 2022-19-08 at 19:17