G5 Artikkeliväitöskirja
Associations of Hearing Difficulties, Life-Space Mobility, Quality Of Life and Depressive Symptoms Among Older Adults (2020)


Polku, Hannele (2020). Associations of Hearing Difficulties, Life-Space Mobility, Quality Of Life and Depressive Symptoms Among Older Adults. JYU Dissertations, 221. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8165-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Polku, Hannele

eISBN: 978-951-39-8165-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 221

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8165-5

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Kuulovaikeudet ovat yleisiä ikääntyneillä henkilöillä. Ne voivat vaikeuttaa suoriutumista monissa jokapäiväisissä tilanteissa ja heikentää näin elämänlaatua. Tämä väitöskirjatutkimus tarkastelee ikääntyneiden ihmisten kuulovaikeuksien, elinpiirin, elämänlaadun ja masennusoireiden välisiä yhteyksiä. Liikkumisaktiivisuus elinpiirissä kuvaa henkilön osallistumista arkipäivän tilanteisiin. Tutkimuksessa käytettiin kaksivuotisen ”Life-Space Mobility in Old Age”(LISPE) -seurantatutkimuksen aineistoa. Ensimmäiseen mittaukseen osallistui 848 iältään 75—90 vuotiasta henkilöä, joista 816 osallistui seurantamittauksiin vuoden, ja 761 kahden vuoden päästä. Lisäksi 169 alkuperäisestä tutkimusjoukosta satunnaisesti valittua henkilöä osallistui tutkimukseen, jossa heille tehtiin audiometrinen kuulomittaus. Koettuja kuulovaikeuksia, kuulokojeen käytöstä koettua hyötyä, liikkumisaktiivisuutta elinpiirissä, elämänlaatua ja masennusoireita mitattiin itsearvioinneilla. Tulosten mukaan kuulovaikeuksia arjen eri tilanteissa kokevilla ikääntyneillä henkilöillä liikkumisaktiivisuus elinpiirissään oli vähäisempää verrattuna henkilöihin, jotka eivät kokeneet kuulovaikeuksia. Elinpiiri rajoittui pelkästään lähiympäristön alueelle lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuulonsa heikoksi kokevilla henkilöillä. Kuulokojeen käytöstä enemmän hyötyä kokevilla henkilöillä liikkumisaktiivisuus elinpiirissä oli korkeampi kuin niillä, jotka kokivat kuulokojeen käytöstä vähäisempää hyötyä. Koetut kuulovaikeudet olivat yhteydessä myös heikentyneeseen elämänlaatuun, kun taas audiometrisesti mitatun kuulon tarkkuudella ja koetulla elämänlaadulla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Vähentynyt liikkumisaktiivisuus elinpiirissä oli yhteydessä suurempaan masennusoireiden määrään. Tulokset osoittivat, että vanhuusiässä tyypillisesti koetuilla kuulovaikeuksilla on yhteys vähäisempään osallistumiseen ja aktiivisuuteen arjen toiminnoissa, sekä elämänlaadun heikentymiseen. Ymmärtämällä näitä yhteyksiä paremmin voidaan tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa ne henkilöt, joilla on kohonnut riski psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen tulevaisuudessa, mikä voi myös auttaa kohdistamaan toimintakykyä ylläpitäviä interventioita aikaisessa vaiheessa.


YSO-asiasanat: kuulo; kuulokojeet; elinpiirit; elämänlaatu; masennus; ikääntyneet; huonokuuloisuus; ikääntyminen


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 23:10