A3 Book section, Chapters in research books
Viestinnän strateginen monitulkintaisuus : vaihtoehtoinen ratkaisu sidosryhmien odotustenhallintaan? (2020)


Valentini, Chiara; Lievonen, Matias (2020). Viestinnän strateginen monitulkintaisuus : vaihtoehtoinen ratkaisu sidosryhmien odotustenhallintaan?. In Huhtinen, Aki-Mauri; Melgin, Elina (Eds.) Hallitsematon viestintä, ProComma Academic, 2020. Helsinki: ProCom ry, 124-140. http://doi.org/10.31885/9789526857664


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valentini, Chiara; Lievonen, Matias

Parent publication: Hallitsematon viestintä

Parent publication editors: Huhtinen, Aki-Mauri; Melgin, Elina

ISBN: 978-952-68576-6-4

Journal or series: ProComma Academic

ISSN: 2343-4090

Publication year: 2020

Number in series: 2020

Pages range: 124-140

Number of pages in the book: 144

Publisher: ProCom ry

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://doi.org/10.31885/9789526857664

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69235


Abstract

Artikkelissa kerrotaan, mistä strategisessa monitulkintaisuudessa (Strategic ambiguity) on kyse, ja avataan, kuinka viestinnän ammattilaiset voivat hyödyntää sitä sidosryhmien odotustenhallinnassa. Strategista monitulkintaisuutta on havaittu esimerkiksi organisaatioiden tavoitteissa ja suunnitelmissa, joissa sen on huomattu mahdollistavan eriävien näkemysten ja erilaisten ryhmien toimimisen sulassa sovussa. Monitulkintaisuutta on yleisesti pidetty negatiivisena viestinnän elementtinä, ja sen tarkastelu laajemmassa viestinnän kontekstissa on ollut vähäistä tai se on määritelty suppeasti epäselvyydeksi tai läpinäkyvyyden puutteeksi. Artikkelissa esitellään, miksi organisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota ristiriitaisiin sidosryhmien huoliin.


Keywords: organisational communication and public relations; external communication; communication strategies; ambiguity; stakeholder groups


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-28-10 at 08:55