G5 Artikkeliväitöskirja
How to Protect Nature : Boreal Mire Conservation in Finland (2020)


Nieminen, E. (2020). How to Protect Nature : Boreal Mire Conservation in Finland [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 226. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8177-8


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nieminen, Eini

eISBN: 978-951-39-8177-8

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 226

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8177-8

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Ihmiskunta on täysin riippuvainen luonnon ekosysteemien toiminnasta. Olemme kuitenkin valjastaneet luonnon niin tehokkaasti omaan käyttöömme, että monet ekosysteemit ovat heikentyneet ja niiden lajisto uhanalaistunut tai kadonnut. Tämä vaarantaa myös ihmisen tulevaisuuden. Luonnonsuojelualueet estävät ja hidastavat tätä kehitystä, mutta usein suojelu on vaikeaa. Sen haittoja ja hyötyjä ei ole helppo arvioida, koska ne eivät jakaudu tasaisesti ihmisten kesken eivätkä ole yhteismitallisia. Tässä väitöskirjassa tutkin, miten luonnonsuojelun päätöksenteko voisi edistää ekologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää suojelua. Tutkimustapauksena hyödynsin soidensuojelun täydennysohjelmaa Suomessa. Ohjelma on ollut konfliktien kirjoma. Alun perin se piti toteuttaa luonnonsuojelulakiin perustuvana suojeluohjelmana mahdollistaen maan lunastukset suojelutarkoituksiin, mutta sittemmin se muutettiin maanomistajan suojeluhalukkuuteen perustuvaksi. Osoitin, että suojeltavan monimuotoisuuden määrä ja suojelun taloudelliset kustannukset riippuvat siitä, millä tavalla maanomistajien mielipiteet huomioidaan suojelusuunnittelussa. Havaitsin, että suojelun ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä ristiriitoja voidaan vähentää. Tämä kuitenkin edellyttää eri suojeluvaihtoehtojen huomaamista ja niiden seurausten ennakkoanalysointia. Osoitin, että suojelun priorisointimenetelmillä voidaan monin eri tavoin edistää suojelupäätöksentekoa. Ne toki soveltuvat perinteiseen suojelualueiden kohdevalintaan, mutta tämän lisäksi ne mahdollistavat eri suojeluvaihtoehtojen seurausten analysoinnin sekä niin sanotun hiljaisen asiantuntijatiedon jakamisen ja analyyttisen käytön. Havaitsin myös, että kaikki täydennysohjelmaan liitetyt konfliktit eivät ole totta, sillä maanomistajat eivät systemaattisesti aavistushakanneet puustoisia soitaan. Soiden suojelu Suomessa heijastelee haasteita, joita luonnonsuojelu kohtaa kaikkialla maailmassa. Näin ollen suomalaisen luonnonsuojelun ratkaisut voivat auttaa selättämään globaaleja suojelun ongelmia.


YSO-asiasanat: monimuotoisuus; luonnonsuojelu; politiikka; päätöksenteko

Vapaat asiasanat: aavistushakkuu; luonnonsuojelupolitiikka; pakkosuojelu; vapaaehtoinen luonnonsuojelu; Zonation


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 21:32