G5 Artikkeliväitöskirja
Coordinating Actions in and across Interactional Spaces in Technology-Mediated Business Meetings (2020)


Oittinen, T. (2020). Coordinating Actions in and across Interactional Spaces in Technology-Mediated Business Meetings [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 225. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8176-1


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Oittinen, Tuire

eISBN: 978-951-39-8176-1

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 225

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8176-1

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämä artikkeliväitöskirja tarkastelee teknologiavälitteisiä kokouksia ja sitä, miten osallistujat koordinoivat toimintaansa sekventiaalisesti, temporaalisesti ja multimodaalisesti orientoituen useisiin vuorovaikutustiloihin samanaikaisesti. Tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena lähtökohtana on keskustelunanalyysi ja aineistona autenttiset yritysmaailmasta kerätyt videonauhoitukset, joiden avulla pyrin osoittamaan, kuinka vuorovaikutustiloista neuvotellaan vuorottelun tasolla niin verbaaleja kuin kehollisia resursseja hyödyntäen. Väitöskirjani koostuu neljästä osatutkimuksesta sekä tästä yhteenvedosta. Artikkeli I tutkii kokousten aloituksia ja vuorovaikutustilojen rakentumista sekä niiden edistämiselle keskeisiä siirtymiä. Artikkeli II keskittyy vuorovaikutuksen etenemisen ongelmiin ja siihen, miten samassa fyysisessä tilassa olevat osallistujat ratkovat niitä samanlinjaisuuden ja samanmielisyyden osoituksilla. Artikkelissa III tarkastellaan kokousten lopetuksia osoittaen, kuinka keskeinen rooli mikrotason siirtymävaiheiden neuvotteluilla on vuorovaikutustilojen purkamisessa. Artikkeli IV on yksittäistapauksen tutkimus aineiston ainoasta videovälitteisestä kokouksesta ja siitä, miten kehollisia huomaamisen osoituksia voidaan käyttää yhteisen vuorovaikutustilan korjaamisessa silloin, kun kaikki osallistujat näkevät toisensa. Tämä väitöstutkimus osoittaa, että etäkokousten osallistujat hyödyntävät vuorovaikutuksellisia keinoja, kuten sosiaalisia, kehollisia ja kielellisiä resursseja sekä näiden erilaisia kombinaatioita, taitavasti toimintansa organisoinnissa. Tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista ja haasteista sekä auttaa näkemään, kuinka näitä tehdään käytännössä näkyväksi vuorovaikutuksen edetessä.


YSO-asiasanat: etäkokoukset; teknologia; vuorovaikutus; työelämä; keskustelunanalyysi; multimodaalisuus; sosiaalinen vuorovaikutus

Vapaat asiasanat: kehollisuus; toiminnan koordinointi


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:42