A1 Journal article (refereed)
Kuinka pohtivuutta edellyttävään tehtävänantoon vastataan? : erilaiset kirjoittajaäänet lukiolaisten historian esseissä (2020)


Paldanius, Hilkka (2020). Kuinka pohtivuutta edellyttävään tehtävänantoon vastataan? : erilaiset kirjoittajaäänet lukiolaisten historian esseissä. Kasvatus ja aika, 14 (2), 35-56. DOI: 10.33350/ka.84069


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Paldanius, Hilkka

Journal or series: Kasvatus ja aika

ISSN: 1797-2299

eISSN: 1797-2299

Publication year: 2020

Volume: 14

Issue number: 2

Pages range: 35-56

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33350/ka.84069

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69648


Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisin kielellisin keinoin lukiolaisten aineistopohjaisissa historian esseissä pohditaan tehtävänannon kysymystä. Aineistona on 52 suomalaisesta lukiosta kurssikokeen yhteydessä kerättyä esseevastausta. Tutkimus on tekstintutkimusta, jonka teoreettisena ja menetelmällisenä viitekehyksenä on suhtautumisen teoria. Analyysissa keskitytään esseiden lopetuksissa esiintyviin kirjoittajaääniin, joiden muodostumiseen vaikuttavat erilaiset sitoutumisen ja asennoitumisen ilmaukset. Tulokset osoittavat, että pohdinta toteutuu esseissä erilaisten kirjoittajaäänten välityksellä: Arvottajan ääni muistuttaa suostuttelemaan pyrkiville tekstilajeille tyypillistä ja analysoijan ääni eritteleville ja akateemisille teksteille tyypillistä suhtautumista. Molemmat äänet voivat toteutua eri tavoin sen mukaan, kuinka varmana tai epävarmana asiat esitetään, ja erityisesti spekuloivaa ääntä voidaan pitää toisia pohtivampana. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tehtävänannon vaatimus pohdinnasta voidaan tulkita monin tavoin. Historian opetuksessa sekä tehtävänantojen laadinnassa tulisi kiinnittää huomiota erilaisten koevastausten piirteisiin ja vaatimuksiin.


Keywords: history; essays; text types; general upper secondary school students


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-18-08 at 13:43