A1 Journal article (refereed)
Jotain sinne päin : lukion historian opetuksen arviointikulttuuri (2020)


Rautiainen, M., Räikkönen, E., Veijola, A., & Mikkonen, S. (2020). Jotain sinne päin : lukion historian opetuksen arviointikulttuuri. Kasvatus ja aika, 14(2), 57-74. https://doi.org/10.33350/ka.87411


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rautiainen, Matti; Räikkönen, Eija; Veijola, Anna; Mikkonen, Simo

Journal or series: Kasvatus ja aika

ISSN: 1797-2299

eISSN: 1797-2299

Publication year: 2020

Volume: 14

Issue number: 2

Pages range: 57-74

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33350/ka.87411

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69649


Abstract

Historianopetuksen tavoitteet nykyisessä lukiossa ovat laajat ja keskittyvät sisältöjen, historian taitojen sekä demokratiakansalaisuuden oppimiseen. Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaisia arviointimenetelmiä lukion historianopettajat käyttävät ja kuinka ne suhteutuvat opettajien näkemyksiin historian opetuksen tavoitteista. Tutkimus perustuu vuonna 2016 kerättyyn kyselyaineistoon, joka kerättiin lukion historianopettajilta (N = 151). Kysyimme heidän näkemyksiään lukion historianopetuksen tavoitteista, heidän käyttämistään opetusmenetelmistä sekä arviointitavoista. Tulosten mukaan opettajat painottavat sisältötietojen hallintaa riippumatta siitä, mitä tavoitetta he pitävät opetuksessa tärkeimpänä. Tuloksissa näkyy kuitenkin myös eroja muun muassa suhteessa tiedonmuodostuksen periaatteiden hallintaan. Tulokset kertovat opetuskulttuurista, jossa historianopetukselle määriteltyjä laajoja tavoitteita pyritään soveltamaan käytäntöön laaja-alaisesti. Artikkelin lopussa esitämme konkreettisia toimia, kuinka historianopetuksen tavoitteiden ja arvioinnin välistä suhdetta voidaan entisestään tiivistää.


Keywords: history; teaching and instruction; general upper secondary school; evaluation; evaluation methods


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:46