A1 Journal article (refereed)
Uttalet i läroböcker i svenska som andraspråk från begriplighetsperspektiv (2020)


Heinonen, H. (2020). Uttalet i läroböcker i svenska som andraspråk från begriplighetsperspektiv. Puhe ja kieli, 40(1), 23-40. https://doi.org/10.23997/pk.95497


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Heinonen, Henna

Journal or series: Puhe ja kieli

ISSN: 1458-3410

eISSN: 2342-7213

Publication year: 2020

Volume: 40

Issue number: 1

Pages range: 23-40

Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

DOI: https://doi.org/10.23997/pk.95497

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69814


Abstract

I denna artikel studerar jag hur uttal presenteras i finska gymnasieläroböcker (n=10) i svenska som andra språk. Syftet är att undersöka vilka uttalsdrag som tas upp i läroböckerna och relationen mellan dessa drag och begriplighet. Metoden som jag använder är kvalitativ innehållsanalys. Prosodiska drag har ansetts ha en stor betydelse för begriplighet. Vad det gäller svenska är speciellt satsrytm viktig. Analysen visar dock att uppmärksamheten oftast fästs vid enskilda segment (språkljud) och ord. Uttalet av hela satser övas också men regler eller anvisningar om produktionen av prosodiska drag presenteras bristfälligt. Att ange explicita råd och att göra inläraren medveten har i tidigare undersökningar noterats vara effektivt eller till och med nödvändigt för inlärning av prosodin. Uttalsmålet för inlärarna på denna nivå är att uttalet är helt begripligt och att inläraren kan tillämpa flera uttalsregler. Att det saknas regler och anvisningar i läroböckerna medför att läraren har en stor roll i att inläraren når målen i uttalet. Presentationen och övandet av prosodiska drag bör vara i nyckelposition i undervisning som syftar till ett begripligt uttal.


Keywords: pronunciation; textbooks; Swedish language; Swedish as a second language; general upper secondary school; intelligibility; content analysis


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:35