A1 Journal article (refereed)
"Kuuluuko täältä, kuuluuko nyt" : tohtoriopiskelijoiden verkkovälitteisen kirjoitusopetuksen ongelmatilanteiden neksusanalyysi (2020)


Aarnikoivu, M. (2020). "Kuuluuko täältä, kuuluuko nyt" : tohtoriopiskelijoiden verkkovälitteisen kirjoitusopetuksen ongelmatilanteiden neksusanalyysi. Puhe ja kieli, 40(1), 41-60. https://doi.org/10.23997/pk.95498


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aarnikoivu, M., Saarinen, T.

Journal or series: Puhe ja kieli

ISSN: 1458-3410

eISSN: 2342-7213

Publication year: 2020

Volume: 40

Issue number: 1

Pages range: 41-60

Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23997/pk.95498

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69813


Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitimme, millaisia ongelmatilanteita tohtoriopiskelijoiden monikanavaiseen seminaaritoimintaan sisältyi. Lisäksi tutkimme, millaisia seurauksia tilanteista aiheutui. Tutkimuksen teoreettismetodologisena viitekehyksenä käytimme neksusanalyysiä (Scollon & Scollon, 2004). Tutkimusaineistomme koostui tohtoriopiskelijoille järjestettyjen ”kirjoitusklinikoiden” aikana tehdyistä etnografisista havainnoista, klinikoissa käytetyn AdobeConnectin välityksellä käydyistä chat-keskusteluista, klinikoihin liittyvistä Yammer-keskusteluista sekä tohtoriopiskelijoille ja ohjaajille suunnatun verkkokyselyn tuloksista. Analyysimme perusteella tunnistimme kolme laajempaa kategoriaa, joihin tutkitun kontekstin ongelmatilanteet liittyivät: teknologia, toimijat ja kieli. Ongelmatilanteet veivät aikaa pois käsiteltävältä asialta, vaikeuttivat osallistumista, estivät sen kokonaan, vaikuttivat osallistumisen mielekkyyteen tai koettuun hyödyllisyyteen ja aiheuttivat muita negatiivisia tuntemuksia osallistujissa. Tutkimus ja sen tulokset siirtävät huomion siihen, mitä tapahtuu, kun haluttu tai odotettu välitteinen sosiaalinen toiminta jostain syystä estyy ja auttaa siten suunnittelemaan sitä, miten monikanavaista seminaaritoimintaa voitaisi tohtoriopinnoissa sekä muussa yliopisto-opetuksessa kehittää.


Keywords: doctoral education; postgraduate studying; multichannel; online study; interaction; problem solving; nexus analysis

Free keywords: monikanavainen seminaari; neksusanalyysi; tohtoriopinnot; vuorovaikutusjärjestys


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:40