B1 Non-refereed journal articles
Epidemiat : taloushistoriallinen katsaus (2020)


Voutilainen, M. (2020). Epidemiat : taloushistoriallinen katsaus. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 116(2), 251-278. https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/06/KAK_2_2020_WEB-53-80.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Voutilainen, Miikka

Journal or series: Kansantaloudellinen aikakauskirja

ISSN: 0022-8427

eISSN: 2343-063X

Publication year: 2020

Volume: 116

Issue number: 2

Pages range: 251-278

Publisher: Taloustieteellinen Yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/06/KAK_2_2020_WEB-53-80.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70406


Abstract

Epidemioilla on lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisia ja demografisia vaikutuksia sekä yhteiskunnallisia
seurauksia. Samankaltaisuuksistaan huolimatta epidemioiden lopputulokset ovat riippuvia tapahtumaympäristöistään – patogeenit saattavat vaatia hyvin erityiset olosuhteet levitäkseen ja tuottaakseen epidemioita. Historiallinen vertailu osoittaa, että yhteiskuntia muuttaneet suuret tartuntatautiepisodit (kuten musta surma) esiintyvät verrokkeina useammin kuin niiden yleistyvyys tai tyypillisyys puoltaisivat. Epidemiat saattavat haitata
alue- ja makrotaloutta hyvinkin pitkällä aikavälillä, mutta tämä on riippuvaista sokkien kohdentumisesta ja
laajemmasta taloudellisesta ympäristöstä. Kuolleisuuskriiseistä johtuvat pitkän aikavälin hyödyt eivät ole poissuljettuja, mutta ne – enemmän kuin pitkän aikavälin haittavaikutukset - ovat huomattavan tapaus- ja tilannekohtaisia


Keywords: epidemics; economic history; societal effects; pandemics; COVID-19; HIV infection; plague; crises; communicable diseases


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2022-20-09 at 14:28