G4 Monografiaväitöskirja
Intensive Technics : Immediate Materiality and Creative Technicity in Gilles Deleuze’s Philosophy (2020)


Telivuo, J. (2020). Intensive Technics : Immediate Materiality and Creative Technicity in Gilles Deleuze’s Philosophy [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 228. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8178-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Telivuo, Julius

eISBN: 978-951-39-8178-5

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 228

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8178-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään Gilles Deleuzen intensiivisyyden käsitettä ja sen roolia Deleuzen tekniikan filosofiassa. Työllä on kaksi päätavoitetta. Se pyrkii ensinnäkin osoittamaan intensiivisyyden käsitteen keskeisen roolin Deleuzen metafyysisessä järjestelmässä ja tekniikkaa koskevassa ajattelussa. Toisena tavoitteena on intensiivisyyden teoriaan perustuva uudenlainen analyysi tekniikan luovasta potentiaalista. Kommentaareissa on aiemminkin huomioitu intensiivisyyden käsitteen tärkeys Deleuzen filosofialle, mutta tähän mennessä Deleuzen intensiivisyyttä koskevia näkemyksiä ei ole tutkittu yhtenäisenä teoriana. Lisäksi Deleuzen intensiivisyysteorian merkitys hänen ja Félix Guattarin tekniikan analyysin kannalta on jäänyt täysin huomioimatta. Tämä tutkielma osoittaa ensimmäisenä intensiivisyyden keskeisen roolin Deleuzen filosofiassa ja sen tärkeyden tekniikan analyysin kannalta. Osa I esittelee Deleuzen teoriaa intensiivisyydestä. Deleuzen mukaan intensiivisyys luonnehtii olennaisesti materiaalisten, heterogeenisten kokonaisuuksien asteittaista variointia eli vaihtelua. Tämän intensiivisen vaihtelun ominaisluonne näyttäytyy erityisesti yksilöitymisprosesseissa ja systeemisissä muutoksissa. Lisäksi intensiivisyyden näkökulma jäsentää näiden prosessien ja muutosten välittömän materiaalisuuden luonnetta. Osa II esittelee tämän teorian merkitystä tekniikan filosofian kannalta. Tekniikka määritellään siinä välittömänä vuorovaikutuksena aineellisen varioinnin kanssa. Tekniikalla on aina vakiintunut rooli tietyn yhteiskunnallisen järjestelmän osasena, mutta tekniikassa piilee myöskin jatkuva luomis- ja muutosvoiman pohjavire. Tekniikan intensiivisyyttä koskevan analyysin pohjalta osan II lopussa analysoidaan informaatiotekniikan nykyistä yhteiskunnallista hallitsevuutta ja toisaalta tekniikan luovaa potentiaalia nykykulttuurissa. Tutkimus tarjoaa kattavan ja uudenlaisen analyysin Deleuzen intensiivisyyden teoriasta ja tuo esiin sen tärkeyden tekniikan filosofian kannalta. Tutkimus selventää materiaalisuuden olennaista prosessuaalisuutta ja systeemisten muutosten luonnetta. Se tarjoaa käsitteellisiä työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään tekniikan rajoituksia mutta myös sen luovaa potentiaalia.


YSO-asiasanat: metafysiikka; tekniikka (tieteet); filosofia; materiaalisuus; luovuus

Vapaat asiasanat: tekniikan filosofia; systeemifilosofia; intensiivisyys; intensiteetti; teknisyys; koneellisuus; aineellisuus; yksilöityminen; Deleuze, Gilles; Guattari, Félix


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 21:33