A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi : reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa (2020)


Erra, Satu (2020). Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi : reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Ainedidaktiikka, 4 (2), 25-43. DOI: 10.23988/ad.84774


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Erra, Satu

Lehti tai sarja: Ainedidaktiikka

eISSN: 2489-5636

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 4

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 25-43

Kustantaja: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.23988/ad.84774

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70169


Tiivistelmä

Pohdin artikkelissani reflektiivistä kirjoittamista lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa: tarkastelen, miten reflektio näkyy lukio-laisten omaa kirjoittamista pohtivissa teksteissä. Liitän reflektion kirjoittajaidentiteetteihin, jotka hahmotan jatkuvina itsen ymmärtämisen proses-seina ja joihin ympäristöllä on suuri vaikutus. Käsitykseni taustalla vaikuttaa narratiivisen identiteetin teoria (Ricœur 1991, 1992), joka hahmottaa itsen ymmärtämisen hermeneuttisena kehänä. Tutkimusaineistoni koostuu 50:stä lukiolaisen omaa kirjoittamista reflektoivasta tekstistä. Kirjoitelma-aineiston lingvistisen analyysin perusteella reflektio näkyy pohdiskelevissa teksteissä etenkin omien valintojen ymmärtämisenä ja lukijan puoleen kurkottamisena. Kirjoittajat jakavat omaa kokemustaan ja toisaalta asettuvat keskustelemaan vaihtoehtoisten näkemysten kanssa.


YSO-asiasanat: kirjoittaminen; reflektio; lukio; äidinkieli; äidinkieli (oppiaineet); opetus; identiteetti


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020

Alustava JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-02-02 klo 09:54