A1 Journal article (refereed)
Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi : reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa (2020)


Erra, S. (2020). Lukiolaisten kirjoittajaidentiteetit ja itsen ymmärtämisen prosessi : reflektiivinen kirjoittaminen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Ainedidaktiikka, 4(2), 25-43. https://doi.org/10.23988/ad.84774


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Erra, Satu

Journal or series: Ainedidaktiikka

eISSN: 2489-5636

Publication year: 2020

Volume: 4

Issue number: 2

Pages range: 25-43

Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23988/ad.84774

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70169


Abstract

Pohdin artikkelissani reflektiivistä kirjoittamista lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa: tarkastelen, miten reflektio näkyy lukio-laisten omaa kirjoittamista pohtivissa teksteissä. Liitän reflektion kirjoittajaidentiteetteihin, jotka hahmotan jatkuvina itsen ymmärtämisen proses-seina ja joihin ympäristöllä on suuri vaikutus. Käsitykseni taustalla vaikuttaa narratiivisen identiteetin teoria (Ricœur 1991, 1992), joka hahmottaa itsen ymmärtämisen hermeneuttisena kehänä. Tutkimusaineistoni koostuu 50:stä lukiolaisen omaa kirjoittamista reflektoivasta tekstistä. Kirjoitelma-aineiston lingvistisen analyysin perusteella reflektio näkyy pohdiskelevissa teksteissä etenkin omien valintojen ymmärtämisenä ja lukijan puoleen kurkottamisena. Kirjoittajat jakavat omaa kokemustaan ja toisaalta asettuvat keskustelemaan vaihtoehtoisten näkemysten kanssa.


Keywords: writing; reflection (cognitive processes); general upper secondary school; mother tongue; mother tongue (curriculum subjects); teaching and instruction; identity (mental objects)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:23