A2 Review article, Literature review, Systematic review
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuksien lisäarvosta ammattikasvatuksen kentällä (2020)


Huotari, P., Toivonen, S., Lämsä, J., & Hämäläinen, R. (2020). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuksien lisäarvosta ammattikasvatuksen kentällä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 12-30. https://journal.fi/akakk/article/view/95734


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Huotari, Pauli; Toivonen, Suvi; Lämsä, Joni; Hämäläinen, Raija

Journal or series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja

ISSN: 1456-7989

eISSN: 2489-5822

Publication year: 2020

Volume: 22

Issue number: 2

Pages range: 12-30

Publisher: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/akakk/article/view/95734

Publication open access:

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71085


Abstract

Tarkastelemme tässä katsaus artikkelissa virtuaalitodellisuusteknologian (VR) hyödyntämistä ammattikasvatuksen kentällä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tavoitteenamme on selvittää, minkälaista empiiristä tutkimusta aiheesta on tehty ja minkälaista lisäarvoa VR tuottaa ammattikasvatukselle 13 tutkimusartikkelin perusteella. Tulosten perusteella tutkimus VR:n hyödyntämisestä ammattikasvatuksessa on yhtäältä lisääntynyt, mutta toisaalta empiirisiä tuloksia on vielä suhteellisen vähän. Tutkimus on toistaiseksi keskittynyt käyttökokemuksiin erilaisia VR-sovelluksia hyödynnettäessä. Havaitsemamme lisäarvo liittyy erityisesti reaalimaailman rajoitusten ylittämiseen ja erilaisten oppimisprosessienkeskeisten tekijöiden vahvistamiseen. Toiminnallisuus, tunteet ja mahdollisuudet ohjata oppimisprosesseja nousivat voimakkaimmin esiin lisäarvon kategorioina. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti VR:n soveltamisen pidempiaikaisista vaikutuksista oppimiseen sekä VR:n vaikutuksista erilaisten yksilöiden oppimistuloksiin ja oppimisprosesseihin.


Keywords: virtual reality; surplus value; vocational training; educational technology


Contributing organizations

Other organizations:


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:41