A1 Journal article (refereed)
Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen : osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus (2020)


Vilppola, Jiri; Hämäläinen, Raija; Vähäsantanen, Katja; Salo, Petri (2020). Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen : osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22 (2), 32-51. https://journal.fi/akakk/article/view/95962


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Vilppola, Jiri; Hämäläinen, Raija; Vähäsantanen, Katja; Salo, Petri

Journal or series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja

ISSN: 1456-7989

eISSN: 2489-5822

Publication year: 2020

Volume: 22

Issue number: 2

Pages range: 32-51

Publisher: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/akakk/article/view/95962

Open Access: Other way freely accessible online

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71839


Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaista osaamista ammatillisessa opettajankoulutuksessa kehittyi osaamisperustaisessa ja työelämälähtöisessä toteutuksessa opiskelijoiden itsensä kokemana. Tarkastelun kohteena olivat myös osaamisen kehittymistä tukeneet ja haastaneet tekijät. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat (n = 14) toimivat opettajina ammatillisessa koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Aineistona käytettiin ammatillisten opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoja koulutusprosessin ajalta (2018–2019) ja valmistumisvaiheen reflektiotekstejä. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden osaaminen kehittyi erityisesti käsitteellisen ajattelun ja reflektio-osaamisen alueella. Myös pedagoginen osaaminen (opetusmenetelmät ja niiden soveltaminen) kehittyi ohjauksellisempaan ja oppijalähtöisempään suuntaan. Merkittävänä osaamisen kehittämisen keinona nousi esille osaamistavoitteiden integrointi omiin työtehtäviin. Tärkein osaamisen kehittämisen tuki oli omalta työpaikalta nimetty mentori. Vastaavasti osaamisen kehittämistä haastoivat liian kova työtahti ja muutokset omalla työpaikalla. Tulosten perusteella osaamisperustainen ja työelämälähtöinen toteutus soveltuu hyvin ammatillisena opettajana tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Jatkossa osaamisperustaisen koulutuksen mahdollisuuksia ja rajoitteita tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, etenkin syvällisen tietämisen ja tulevaisuudessa tarvittavan monimuotoisen ja dynaamisen osaamisen näkökulmista.


Keywords: know-how; vocational teacher training

Free keywords: osaamisperustaisuus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-22-09 at 10:45