A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen : osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus (2020)


Vilppola, Jiri; Hämäläinen, Raija; Vähäsantanen, Katja; Salo, Petri (2020). Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen : osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22 (2), 32-51. https://journal.fi/akakk/article/view/95962


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Vilppola, Jiri; Hämäläinen, Raija; Vähäsantanen, Katja; Salo, Petri

Lehti tai sarja: Ammattikasvatuksen aikakauskirja

ISSN: 1456-7989

eISSN: 2489-5822

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 22

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 32-51

Kustantaja: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://journal.fi/akakk/article/view/95962

Avoin saatavuus: Muulla tavoin avoin

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71839


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaista osaamista ammatillisessa opettajankoulutuksessa kehittyi osaamisperustaisessa ja työelämälähtöisessä toteutuksessa opiskelijoiden itsensä kokemana. Tarkastelun kohteena olivat myös osaamisen kehittymistä tukeneet ja haastaneet tekijät. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat (n = 14) toimivat opettajina ammatillisessa koulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Aineistona käytettiin ammatillisten opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoja koulutusprosessin ajalta (2018–2019) ja valmistumisvaiheen reflektiotekstejä. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden osaaminen kehittyi erityisesti käsitteellisen ajattelun ja reflektio-osaamisen alueella. Myös pedagoginen osaaminen (opetusmenetelmät ja niiden soveltaminen) kehittyi ohjauksellisempaan ja oppijalähtöisempään suuntaan. Merkittävänä osaamisen kehittämisen keinona nousi esille osaamistavoitteiden integrointi omiin työtehtäviin. Tärkein osaamisen kehittämisen tuki oli omalta työpaikalta nimetty mentori. Vastaavasti osaamisen kehittämistä haastoivat liian kova työtahti ja muutokset omalla työpaikalla. Tulosten perusteella osaamisperustainen ja työelämälähtöinen toteutus soveltuu hyvin ammatillisena opettajana tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Jatkossa osaamisperustaisen koulutuksen mahdollisuuksia ja rajoitteita tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, etenkin syvällisen tietämisen ja tulevaisuudessa tarvittavan monimuotoisen ja dynaamisen osaamisen näkökulmista.


YSO-asiasanat: osaaminen; ammatillinen opettajankoulutus

Vapaat asiasanat: osaamisperustaisuus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2020-22-09 klo 10:45